طراحی سایت

قالب وبلاگ

گروه حسابداری سورین

طراحی سایت


گروه حسابداری سورین
 
دانستنیها واطلاعات حسابداری
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه چهاردهم دی ۱۳۹۱ توسط گروه حسابداری سورین

*فصل اول*

1-   تعریف تاریخ  از نظر لغت : تعیین وشناساندن وقت است . +.  برگرفته از ماده ارخ یا ورخ  به معنای تعیین وقت گرفته شده است .

......................................................................................................................................................

2-    تعریف تاریخ از نظر هرودوت: مطالعه وبررسی روزگاران گذشته .

......................................................................................................................................................

3-    تعریف تاریخ از نظر ابن خلدون : دانشی سرچشمه گرفته از حکمت ، وبیانگر سرگذشت ملتها ، سیره پیامبران وسیاست پادشاهان است .

......................................................................................................................................................

4-    تعریف تاریخ از نظر شهید مطهری : یکی از منابع معرفت انسانی  است که به دوبخش   نقلی وعلمی تقسیم می شود .

......................................................................................................................................................

5-   تاریخ نقلی : علم به وقایع وحوادث سپری شده وآگاهی از اوضاع واحوال گذشتگان است ( زندگی نامه –فتحنامه – وسیره ها  )

......................................................................................................................................................

6-   تاریخ علمی :  یعنی مطالعه ، بررسی وتحلیل وقایع گذشته واستنباط قواعد وسنتهای حاکم برزندگی گذ شتگان .

......................................................................................................................................................

7-   فلسفه  تاریخ بر چندگونه است ؟ الف –فلسفه نظری تاریخ   (افلاطون وسنت آگوستین )   ب- فلسفه علم تاریخ

......................................................................................................................................................

8-    نگاشته های تاریخی بر چند گروه تقسیم می شود :

 1-سیره نگاری  2 – تک نگاری  3-تاریخ نویسی عمومی وتقویمی   4-تاریخ نگاری نسب شناسی  5سبک خبری وپیوسته   6-تاریخ نگاری محلی    7- تاریخ نگاری فرهنگی واجتماعی 

......................................................................................................................................................

9-    مکاتب تاریخ نگاری کدامند ؟

1-مکتب تاریخ نگاری  حجاز* مدینه * (قرآن ، فقه واحکام با موضوعات تاریخی )

2-مکتب تاریخ نگاری عراق *بصره *

3-مکتب تاریخ نگاری شام (پندارهای جاهلی امویان )

4-مکتب تاریخ نگاری یمن (پاسخ به ادعای امویان )

5-مکتب تاریخ نگاری ایرانی (ترجمه آثار کهن فارسی  واحیاگری اندیشه شعوبی گری )

......................................................................................................................................................

10- منابع مطالعه  تاریخ کدامند ؟

1-منابع شفاهی (روایات ،احادیث  واخبار) 

2-منابع مکتوب (اسناد ، مدارک ،قراردادها ، صلحنامه  ها وکتابهای تاریخی  برگرفته از منابع شفاهی ایست )

3-منابع تصویری (نقاشی ، خط نقاشی ،ونقشه های تاریخی )

4- منابع معماری (بنای مساجد ، کاخها ومعماری شهرها وباروها وجاده های برون شهری ودرون شهری )

......................................................................................................................................................

11- دانش های یاری رسان تاریخ کدامند ؟

1-زبان شناسی

2- سند شناسی

3- سکه شناسی

4-جغرافیا

5- ادبیات  

......................................................................................................................................................

12-دلایل توجه مسلمانان به تاریخ کدامند  ؟

1-قداست دانش وارزش والای آن در اسلام .

2-موضع تصدیقی قرآن در برابر انبیای پیشین واصول ومبانی تعلیماتی آنان. 

3-ترغیب وتشویق های قرآن درباره سیر  مطالعه در زمین وکشف فلسفه تاریخ وعبرت گیری از سرنوشت منکران وتکذیب کنندگان وباطل گرایان

4- لزوم بهره گیری از سیره وسنت معصومان ، به عنوان اسوه حسنه والگوهای کامل دین ، وگسترش فرهنگ جاویدان اسلام

5- اهتمام فرمانروایان به ماندگاری حکومت خویش وارائه تصویر مناسب از خود

6- ورود ملتهای گوناوگون به آیین اسلام وداد وستد فرهنگی با دیگر اقوام وملل

......................................................................................................................................................

13-مهمترین عوامل موثر در انحراف  تاریخ کدامند  ؟

1-فاصله زمانی میان مورخ وپدیده ها

2-اختلاف امت وپیدایش فرقه ها

3- تعصب

4- فشار فرمانروایان

5- استفاده ناروای برخی دانشمندان اهل کتاب از کم اطلاعی خلفا واطرافیان آنها

6- منع تدوین حدیث توسط خلفا

      ......................................................................................................................................................

14-شرق شناسی در چه سالی  توسط چه کسانی  مطرح وبنیانگذاری شد   ؟

در سال 1312میلادی  توسط ریمون لول مطرح  و توسط پطروس آلفونسی یهودی مسیحی شده  از زمان فرمانروایی مسلمانان بر اندلس پایه گذاری شد . همچنین هنری لامنس تحقیقاتی در باره اسلام  در دانشگاه آکسفورد داشت که با انتقاد غیر مسلمانها از جمله دانشمند منصف مسیحی جورج جورداق  قرار گرفت وتاریخ اسلام دانشگاه کمبریج نیز مورد انتقاد ادوارد سعید مسیحی فلسطینی مقیم آمریکا قرار گرفت .

......................................................................................................................................................

*فصل دوم *

15-اسلام با کدام رخداد  متولد شد ؟ اسلام بارخداد عظیم بعثت حضرت محمد  (ص) متولد شد .

        ......................................................................................................................................................

16-وسعت جزیره العرب  چقدر است  ؟ سه میلیون ودویست هزار کیلومتر مربع  .

......................................................................................................................................................

17-موقعیت جغرافیایی جزیره العرب چگونه می باشد  ؟

از طرف شمال  به بیابانها وریگزارهای پهناور( دره فرات – سوریه )

ازطرف شرق خلیج فارس ودریای عمان                                                                                                         ازطرف غرب به دریای سرخ

ازطرف جنوب خلیج عدن وتنگه باب المندب واقیانوس هند

......................................................................................................................................................

18-جزیره العرب  از لحاظ موقعیت جغرافیایی به چند بخش تقسیم می شود   ؟

الف - شمال وغرب (حجاز )  سرزمینی کوهستانی با بیابانهای وسیع کم آب ومستعد برای کشاورزی  شهرها : مکه – مدینه – طائف – ینبوع وجده

ب- مرکز وشرق (صحرای عرب ) سرزمینی که در آن از باران وآبادانی خبری نیست   سرزمین بلند – منطقه نجد – بیابانهای وسیع نفود – وربع الخالی

ج- جنوب (یمن ) عربستان خوشبخت

        ......................................................................................................................................................

19-تمدنهای درخشان منطقه یمن کدامند و چه سابقه ای دارند     ؟

دولت معین -دولت حضرموت – قتبان – سباء *** آثار تاریخی مارب (شهر تاریخی سبا ء وسد عظیم آن )

از چهارده قرن قبل از میلاد وشش قرن بعد از میلاد  سابقه دارند .

......................................................................................................................................................

20-مورخان اعراب ساکن جزیره العرب  را  به چندطبقه  تقسیم می شود   ؟

الف – عرب بائده (بادیه نشینان ) قبایلی که سالها قبل از ظهور اسلام به سبب نافرمانی توسط بلایای آسمانی از بین رفتند

ب- عرب عاربه (شهرنشین ) قبایلی که در یمن ودیگر نقاط جنوبی عربستان زندگی می کنند   اوس وخزرج  در مدینه  نسبشان به یعرب بن قحطان فرزند پنجم حضرت ابراهیم  ع می رسد

ج عرب مستعربه (عدنانیان ) قبیله هایی که از طریق عدنان وباچند  واسطه  از فرزندان حضرت اسماعیل  ع هستند  از جمله قبیله قریش

......................................................................................................................................................

21-ارکان قبیله در جزیره العرب به چند رکن تقسیم می شود نام ببرید   ؟

الف – نسب    ب- حسب    ج- عصب

براساس نسب وحسب تمام افراد باید از شناسنامه قبیله ای وفضایل ومفاخر قبیله آگاه باشند

براساس عصب وعرق قبیله ای ، همه در ساختار قبیله محو بودند به گونه ای که همه پیوندها  وروابط برای حفظ وحدت خون وگوشت قبیله قربانی می شد  .

......................................................................................................................................................

22-مقام وموقعیت زن در شبه جزیره عربستان چگونه بود    ؟

اندیشه شی گرایانه زن مبین اوج جاهلیت فرهنگی اعراب در جزیره العرب بود در این منطقه ، سرنوشت زن مقهور اراده مرد بود .مرد می توانست آن گونه که   می خواست با زن رفتار کند واز حق فروش ،کشتن ،زدن وآزار زن برخوردار بود زن در بسیاری از موارد در پذیرش ونپذیرفتن شریک زندگی اختیار نداشت .

......................................................................................................................................................

 

 

23-انواع ازدواجها در شبه جزیره عربستان چگونه بود    ؟

1-ازدواج صداق : همان ازدواج رایج در همه ادیان آسمانی ( مهر معین زمان نامعین )

2-ازدواج متعه (موقت ) : در ادیان الهی وملتهای غیر الهی رواج داشت  ( مهر وزمان معین )

3-ازدواج اماء : پیوند با کنیزان  (بدون پرداخت مهر )

4-ازدواج مقت: ازدواج پسر بزرگ خانواده بازن یا زنان پدرش (در قرآن  به شدت مورد نکوهش قرار گرفته. ایات 19و22 سوره نساء )

5-ازدواج شغار : دراین نوع ازدواج شخص با خواهر یا دختر دیگری ازدواج می کرد تا اونیز با خواهر یا دختر او ازدواج کند.

6-ازدواج رهط : نکاح مشارکت یا دسته جمعی (تصاحب یک زن توسط عده ای از مردان )

7-ازدواج با اختین : ازدواج با دو خواهر در یک زمان

8-ازدواج مخادنه (دوستانه ) :وقتی زنی مردی را یا مردی زنی را به دوستی می گرفت .

9-ازدواج استبضاع : شخص همسر خود را در اختیار مردی قرار می داد که شجاعت یا صفات پسندیده داشت تا از او صاحب فرزند شود

10-ازدواج تعویضی  : دو مرد زنهایشان را با هم  عوض می کردند .

......................................................................................................................................................

24- دلیل نگرانی اعراب از داشتن دختر چه چیزی بود     ؟    صرفا" ناتوانی از حفظ زنان وکودکان در شرایط حساس واستثنایی بوده است.

......................................................................................................................................................

25- نام سه تن از زنان صاحب مقام در دوران جاهلیت در شبه جزیره عربستان را نام ببرید     ؟

الف )بلقیس    ب)دختر لقمان بن منذر پادشاه حیره        ج) وحضرت خدیجه

......................................................................................................................................................

26-انواع طلاقها در شبه جزیره عربستان چگونه بود    ؟

ظهار :   تشبیه زن به مادر یا خواهر وتحریم ابد ی

ایلا :   سوگند خوردن وبلا تکلیف گذاشتن زن 

طلاق ضرار :   گرفتار کردن زن بین طلاق ورجوع  های مکرر

......................................................................................................................................................

27-وضعیت اقتصادی  در شبه جزیره عربستان چگونه بود    ؟

پشتوانه اقتصادی عربستان :1)داد وستد جواهر وسنگهای قیمتی ،2)کشاورزی 3)دامداری در مناطق برخوردار از آب  4)در آمد حاصل از زیارت مکه در ایام خاص بود.

......................................................................................................................................................

28-انواع کسب نامشروع   در شبه جزیره عربستان چه بود    ؟

غارت ودزدی – غنیمت – برده گیری – قمار رباء – کم فروشی وسایر داد وستدهای نادرست

......................................................................................................................................................

29-ارزنده ترین پدیده اقتصادی   در شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت چه بود نام ببرید  ؟

برقراری بازارها و نمایشگاههای فصلی بود که برای رونق بخشیدن به تجارت داخلی وخارجی در هر شهر ومنطقه ای متناسب با موقعیت جغرافیایی واجتماعی برگزار می شد .مانند:دومه الجندل – مشقر- صحار –عدن-صنعا- عکاظ

.      ......................................................................................................................................................

30-عنصر اصلی دین در قبایل عرب چه بود ؟          شرک وبت پرستی وبه تعبیری آمیزه ای از تعدد خدایان وطبیعت پرستی  واعتقاد به جن ارواح وپرستش ماه وستارگان به ویژه ستاره شعرای یمانی  بود

......................................................................................................................................................

31-انواع بتها وبتواره های عرب جاهلی  در آستانه ظهور اسلام را  نام ببرید  ؟

در آستانه ظهور اسلام تعداد بتها وبتواره ها به بیش از 360 می رسید .

اگر به شکل انسان بود صنم  * اگر شکل خاصی نداشت وثن نامیده می شد مانند سنگهای مقدس خانه ها یا درختان

بتهای اختصاصی قبایل :سواع – ود- یغوث- یعوق- نسر  

 بتهای عمومی عربستان مرکزی : لات-منات- عزی – هبل که در داخل کعبه نگهد اری می شدند .

......................................................................................................................................................

32-حنیف یا حنفا چه کسانی بودند   ؟

گروهی از اعراب بودن که بدون پیوستن به یهود ومسیحیت از بت پرستی وانحرافات پرهیز می کردند وخود را پیروان دین ابراهیم واسماعیل (ع) می خواندند

......................................................................................................................................................

33-دین های رایج در مناطق عربستان را با ذکر منطقه نام ببرید   ؟

نجران ویثرب :  مسیحیت ویهودیت

حیره :  کیش مانی وزرتشتی

......................................................................................................................................................

34-از نظر یعقوبی اعراب جاهلی  دارای چند عقده دینی بودن دو مورد را نام ببرید   ؟

بیش از هشت عقده دینی     -   شرک    و   دهریت

......................................................................................................................................................

35- واژه جاهلیت به چه معناست   ؟

این واژه از ریشه جهل است ولی براساس لغت کتاب تنها مراد از نادانی نیست وحماقت سفاهت وبی خردی را نیز در برمی گیرد.ودر قران کریم مراد هرانسان متکبر وخودرای  وجاهل است.

......................................................................................................................................................

36- واژه جاهلیت برای اولین بار چگونه  بکاررفته وحدود زمانی روزگار جاهلیت چه زمان ومکانی است    ؟

این واژه برای اولین بار توسط قران بکاررفته وروزگار آن به حدود 150تا 200 سال قبل از بعثت  ومحدوده مکانی آن شبه جزیره عربستان است.

......................................................................................................................................................

37- مصادیق روشن  جاهلیت در قرآن را نام ببرید   ؟

1) (حکم الجاهلیه):پیروی از حکم وحکومت ناحق ، رفتار خلاف قانون الهی ومبتنی بر هوا وهوس و روی گردانی از دستورهای الهی که مورد نهی قرار گرفته .

2) (ظن الجاهلیه): بی توجهی به وعده و وعیدهای خداوند وبد اندیشی در باره افعال الهی که در باره گروهی از یاران پیامبر است که به اکراه ونفاق در جنگ احد شرکت کرده بودند.

3) (تبرج الجاهلیه): بی پروایی زنان در جامعه ونمایاندن زیور وآرایش های زنانه در هشدار پیامیر (ص) وجلوه گری آنان است.

4) (حمیه  الجاهلیه): تاکید بر خواسته های نابجا ، تعصب در باره آگاهی های ناچیز وجانبداری بی دلیل از عقاید واندیشه ها  .

......................................................................................................................................................

38- برخی عقاید اعراب جاهلی را نام ببرید     ؟

1)       پرستش بتها به قصد تقرب به خدا

2)       پرستش فرشتگان به عنوان فرزندان دختر خدا به قصد شفاعت

3)       اعتقاد انحرافی به جهان پس از مرگ

4)       ذبح قرابانی برای غیر خدا (بتها – یا سنگ مقدس قربانگاه )

5)       خوردن مردار ، خون ،گوشت خوک،ونیم خورده حیوان درنده

......................................................................................................................................................

1-     همسایه شرقی شبه جزیره عرب کدام کشور بود وموقعیت مکانی آن چگونه بود    ؟

امپراتوری ایران در عصر ساسانیان  شامل بخشهایی از عراق – حاشیه دجله وفرات وکارون – قفقاز ، بخارا سمرقند ، خوارزم وغزنه باجمعیتی بیش از 140میلیون نفر با تمدنی بیش از یازده قرن پیش از ظهور اسلام .خسروپرویز (591م)

......................................................................................................................................................

2-     طبقات در امپراتوری ایران را نام ببرید     ؟

الف – فره ایزدی (درخور پادشاهی )- ب) دبیری وارتشی      -  ج) اصناف بازرگانان وکشاورزان

......................................................................................................................................................

3-     ادیان رایج  ودین رسمی در امپراتوری ایران را نام ببرید     ؟

ادیان : زرتشتی  - یهودی – مسیحی – مانوی – صابئی – مزدکی   رایج بودند ودین رسمی امپراتوری آیین زرتشتی بود.

......................................................................................................................................................

28- ویژگی اصلی وبدون تردیدآیین زرتشتی در زمان ساسانیان چه بود      ؟    اعتقاد به ثنویت جهانی ( اهورا مزدا  واهریمن )

......................................................................................................................................................

29- همسایه شمالی  شبه جزیره عرب کدام کشور بود وموقعیت مکانی آن چگونه بود    ؟

امپراتوری بیزانس یا روم شرقی شامل بخشهایی از آسیای صغیر – شامات ، مصر  –  وبخشهایی از اروپای کنونی وآفریقا بود  وقسطنطیه  پایتخت آن وامپراتور معروف آن   یوستینیانوس  (چهل سال فرمانوروایی(527-565 ) بود که بیش از 50بار جنگ در زمان فرمانروایی اش در گرفت وبلوای معروف نیکا (532م)مشهورترین  رسوایی زمان او محسوب می شود .

......................................................................................................................................................

30- دین رسمی در امپراتوری روم شرقی  را نام ببرید     ؟

آیین مسیحی  از قرن چهارم میلادی به عنوان دین رسمی اعلام شد .

......................................................................................................................................................

31- کدام اعتقاد نامه سبب وارد ساختن روح القدوس  ورسمیت بخشیدن به تثلیث در مسیحیت شد     ؟

شورای 300نفری اسقفان  با رد  ادعای آریوس   وبا  انتشار اعتقاد نامه نیقیه  تثلیث را وارد مسیحیت ساخت .

......................................................................................................................................................

32- طبقات در امپراتوری روم شرقی  را نام ببرید     ؟

الف اشراف   ب) شوالیه ها       -  ج) بردگان     د) وطبقه متوسط

......................................................................................................................................................

*فصل سوم *

33-تولد پیامبر درکدام تاریخ ودرکجا اتفاق ومصادف با چه واقعه ای  افتاد ؟ روز هفدهم ربع الاول سال560 میلادی(عام الفیل) در مکه

        ......................................................................................................................................................

34-پدر ومادر ودایه  پیامبر از کدام قبیله بودند  ؟

پدرش عبدالله فرزند عبدالمطلب از طایفه قریش – مادرش آمنه از قبیله بنی سعد- دایه اش حلیمه از همان قبیله

        ......................................................................................................................................................

35-چرا پیامبر رابه روستا (بادیه ) بردند  ؟

تا دربیرون مکه درمحیط پاک وهوای سالم برزگ شود و(1)سخن گفتن به لهجه فصیح عربی را که درآن زمان اصیل ترین جلوه آن در روستا بود رایاد بگیرد و(2)از بیماریهای احتمالی وبا ی شهر که خطر آن زمان نوزادان بود مصون بماند .

       

36-پدر ومادر  وجد پیامبر در چه سنی بدرود حیات گفتند  ؟

پدرش عبدالله پیش از تولد پیامبر – مادرش آمنه را در شش سالگی وپدربزرگش عبدالمطلب را در 8سالگی  

        ......................................................................................................................................................

37-بعداز فوت جد پیامبر سرپرستی پیامبر برعهده چه کسی افتاد  ؟برعهده ابوطالب عموی پیامبر که تنگدستی بزرگوار بود

        ......................................................................................................................................................

38-پیامبر درسن جوانی به چه شغلی روی آورد وچرا   ؟به شبانی روی آورد چون  این پیشه نوعی تمرین شکیبایی بود

        ......................................................................................................................................................

39-شخصیت پیامبر در نوجوانی وجوانی چگونه بود واز چه زمانی اورا امین می نامیدند  ؟

ایشان فردی امانتد ار، راستگو،با وقار ،خوش خلق ،کریم وشرافتمند ومبرا از هرگونه ناپاکی وآلودگی ورسوم جاهلی  بود

از زمان حضور سرنوشت سازش درنصب حجر لاسود (درسن 25 سالگی )

        ......................................................................................................................................................

40-پیامبر در چه سنی عضور پیمان جوانمردان (حلف الفضول)  شد ؟در سن 20سالگی وبرای دادخواهی ستمدیدگان

        ......................................................................................................................................................

41-پیامبر در چه سنی وبا چه کسی برای اولین بار ازدواج کرد وچند سال ادامه داشت  ؟

ایشان در سن 25 سالگی باخدیجه  پاکنهاد دختر خویلد که زنی 40اله بود ازدواج کرد وزندگی مشترک آن دو بزرگوار 25 سال به طول انجامید

        ......................................................................................................................................................

42-آغاز رسالت پیامبر در چه سنی بود   واولین کسانی که به پیامبر ایمان آوردند چه کسانی بودند؟   در سن 40سالگی –خدیجه (س) علی (ع)- زید بین حارثه – دختران پیامبر زینب ورقیه وام کلثوم (س)ابوبکر (رض)بلال ،یاسر، عمار، مقداد ،ابوذر .

        ......................................................................................................................................................

43-مهاجرت به حبشه در چه سالی بود واولین گروه شامل چند زن ومرد بود   ؟    مهاجرت اول در سال پنجم بعثت  یازده مرد وچهار زن

        ......................................................................................................................................................

44-شروط حضور در دارالندوه چه بود ؟  1-مرد بودن  (زن نبودن) 2- مس بودن (داشتن 40سال به بالا)  3-آزاد بودن (برده نبودن )

        ......................................................................................................................................................

45-فرشته وحی چه فرمانی را برای دعوت عمومی به پیامبر ابلاغ فرمود؟   "فاصدع بما تومر"

        ......................................................................................................................................................

46-منطق نیرومند پیامبر به هنگام تبلیغ عمومی بر چه محورهایی استواربود   ؟

یکتایی خدا   -  پرستش خدای واحد وسرزنش بت پرستی –رستگاری در پرتو توحید

        ......................................................................................................................................................

47-چه کسانی از تبلغ پیامبر برآشفتند  ؟

1)آنها که کورکورانه از اربابانشان اطاعت می کردند2)آنان که دل به دنیا وخوشی های آن سپرده وتنها به منافعشان فکر می کردند 3) افرادی که  خود را برتر دانسته وطبقات پایین اجتماع را بی مقدار می شمردند4)آنان که اعتقاد به جبر را دستمایه کار خود قرار داده بودند5) گروهی که  بر اثر رذایل اخلاقی  نمی توانستند موقعیت ارزشی پیامبر وخاندان وی را بپذیرند6)آنان که لجاجت وتعصب بیجا شخصیت انسانی شان را مسخ کرده بود نه تنها خود نمی اندیشیدند بلکه بیداری سایر انسانها را نیز نمی خواستند .

        ......................................................................................................................................................

48-مخالفان پیامبر چه گروههایی بودند    ؟     مشرکان  -یهودیان –ومنافقان

        ......................................................................................................................................................

49-دلایل مخالفت قریش با پیامبر چه بود   ؟

1)جهت گیری دینی وتوحیدی دعوت ومخالفت اسلام با اله اعراب ودین موروثی حاکم برمکه

2)نتیجه ایمان آوردن به پیامبر اسلام آوردن محرومان وجوانان وفروپاشی نظام اجتماعی بود

3)جهت گیری اقتصادی قرآن

4)رقابت های قبیلگی وحسادت ورزیدن به موقعیت بنی هاشم وفرزندان عبد مناف

5)بشر بودن پیامبر -روی آوردن آن حضرت به مستضعفان-اعتقاد به جبر – درخواستهای نابجا وناممکن- اطاعت کور کورانه از نیاکان- دلدادگی به دنیا

        ......................................................................................................................................................

50چه کسی سرپرست ایام یتیمی پیامبر (ص) بود ؟ابوطالب

        ......................................................................................................................................................

51-چه کسی ماموریت مذاکره با پیامبر رابرعهده داشت  ؟    عتبه 

        ......................................................................................................................................................

52-اقدامات مشرکین در مقابل تبلغ پیامبر چه بود   ؟

1)تحریم شنیدن قرآن –ایجاد هیاهو به هنگام تلاوت آیات قرآن 2)اسطوره وافسانه شمردن قرآن3) سرگرم کردن مردم به وسیله معرکه گیرانی چون مضر بن حارث ونقل داستانهای مردم پسند 4)تردید در وحیانی بودن قرآن5) ترویج افسانه های منطق ستیزی چون افسانه غرایق

        ......................................................................................................................................................

53-نخستین شهید در تاریخ اسلام چه کسی بود   ؟ سمیه   

        ......................................................................................................................................................

54-چند نمونه از زنان که مظهر استقامت در راه عقیده  را نام ببرید ؟  ام عمیس – زنیره – نهدیه- لبیه -

        ......................................................................................................................................................

55-بند های پیماننامه قریش بر علیه پیامبر چه بو د  ؟

1)متوقف کردن هرگونه خرید وفروش با هواداران محمد              2)ممنوع نمودن معاشرت وپیوند زناشویی با مسلمانان3

)حمایت از مخالفان محمد ومسلمانان

        ......................................................................................................................................................

56-پیامبر ویارانش در کجا وبه چه مدت محاصره شدند وچرا سال دهم بعثت را عام الحزن نامیده اند ؟

در شعب ابوطالب  وبه مدت سه سال – به دلیل فوت ابوطالب عموی پیامبر وخدیجه همسر پیامبر

        ......................................................................................................................................................

57--سفرپیامبر  به شهر طائف در چه سال اتفاق افتاد   وبا سران چه قبایلی در کجا ملاقات کردند  وپیامبر چه کسی را برای تبلغ به یثرب فرستاد   ؟

در شوال سال دهم بعثت فر به طائف صورت گرفت – در مجد الحرام با تنی چند از بزرگان قبیله خزرج – مصعب بن عمیر

        ......................................................................................................................................................

58--افراد قبایل مسلمان شده اوس وخزرج درچه زمانی ودرکجا با پیامبر دیدار کردند  ؟

75 نفر از افراد این دوقبیله در شبانگاه  سیزدهم ذیحجه در بلندای کوه عقبه در دامنه کوه منا با پیامبر دیدار وگفتگو کردند

        ......................................................................................................................................................

59--حادثه مهم  دیگر که در عقبه دوم اتفاق افتاد چه بود  ؟         انتخاب دوازده نقیب با مشورت یثربیان

        ......................................................................................................................................................

60--سه نظریه مشرکان در دارالندوه در رابطه با رسول خدا (ص) چه بودند ؟

به زنجیر کشیدن ویه یاه چال افکندن رسول خدا – تبعید پیامبر به نقطه ای دوردست – کشتن به وسیله نمایندگان کارآزموده هرقبیله

        ......................................................................................................................................................

61--در لیله المبیت چه کسی برای نجات پیامبر در  جای ایشان  خوابید   ؟ وهمراه غارایشان چه کسی بود ؟

حضرت علی (ع) در جای پیامبر خوابید – حضرت ابوبکر (رض)  یار غار پیامبر بودند .

        ......................................................................................................................................................

*فصل چهارم *

62--در عرف دینی  واژه هجرت  به چه معنی میباشد؟ومهاجر به چه کسی گفته می شود ؟

به معنای "کوچ "و"خروج" از یک سرزمین به منظور حفظ وتحکیم مبانی عقیدتی وایمانی

کسی که از محدوده طاغوت واستبداد خارج می شود تا بتواند معاشرت ، تربیت وعبادتش را متناسب با شریعت وآرمان خود انجام دهد

......................................................................................................................................................

 

 

63--در عرف جامعه شناسی اقوام مهاجر به چه کسانی گفته می شود ؟

کسانی که به انگیزه های شغلی حرفه ای ومعیشتی مانند کار تجارت ویا علل طبیعی مانند زلزله ، سیل قحطی  ویا به منظور بهره وری از مواهب خدمتی رفاهی به منطقه ای دیگر کوچ کرده وساکن آنجا شده اند .

......................................................................................................................................................

64-در عرف سیاسی  اقوام مهاجر به چه کسانی گفته می شود ؟

کسانی که به سبب گرایشهای سیاسی واجتماعی شان در وطن خود از امنیت جانی مالی وحیثیتی برخوردار نبوده و به سرزمین دیگر گریخته ویا پناهنده شده باشند 

......................................................................................................................................................

65-انواع دیدگاهها در مورد مهاجر ت را نام ببرید  ؟اعتقادی – جامعه شناسی –سیاسی

......................................................................................................................................................

66-قرآن کریم چه عاملی را سبب برخورداری ستمدیدگان از مواهب دنیا می داند  ؟    مهاجرت

......................................................................................................................................................

67-دلیل عدم عقد اخوت پیامبر با انصار چه بود وایشان با چه کسی عقد اخوت بستند ؟

به این دلیل که  اگر پیامیر  با یکی از افراد دوقبیله اوس وخزرج عقد اخوت می بستند  باعث تحریک عواطف دوگروه انصار (اوس –خزرج) می گردید   بنابراین پیامبر بر  همتایی  حضرت علی  با خود تاکید ورزیده وبا ایشان عقد اخوت بست  وهم ازبروز بحرات تعصبات جاهلی پیشگیری کرد .

......................................................................................................................................................

68-منشور ونظامنامه  در چه تاریخی انتشار یافت وچند بد دارد  وشامل چند بخش بود نام ببرید ؟

در پانزده قرن پیش  وبیش از 40بند دارد

1-روابط مسلمانان اوس وخزرج ومسئولیت متقابل انصار ومهاجر نسبت به یکدیگر در همان مقطع زمانی  خاص

2-قرارداد ترک تعرض بین  مسلمانان ویهود

3-بخش عمومی وجهانی که حافظ وحدت مسلمانان در همه زمان هاست

......................................................................................................................................................

69-مثلث شوم شرک که پیامبر ده سال با آنها درگیر بود را نام ببرید  ؟      اشراف قریش-یهودیان -نقاق

......................................................................................................................................................

70-جنگهای پیامبر را نام ببرید  ؟(1-بدر(با مشرکان) 2–احد 3– خندق 4–بنی قریظه 5–خیبر6- فتح مکه 7–حنین8-طائف 9–بنی مصطلق )

......................................................................................................................................................

71-پیامبر درکدام جنگ شکست خورد   ؟ در جنگ احد در اثر غفلت مسلمانا ن محافظ دره احد  

......................................................................................................................................................

72-عوامل پیروزی پیامبر در جنگها که قرآن نیز بدان اشاره داشته چه می باشد  ؟

الف – فرماندهی هوشمندانه پیامبر (ص)-ب-روحیه ایمانی وجنگاوری مجاهدان -ج-رعایت عدالت در جنگ با دشمن

.....................................................................................................................................................

73-قبایل یهودی مدینه را نام ببرید  ؟          الف – بنی قریظه     ب-بنی نضیر   ج-بنی قینقاع

.....................................................................................................................................................

74- کدام یگ از  سران قبایل یهودی مدینه  در اولین برخورد با پیامبر مسلمان شد  ؟   مخیریق

.....................................................................................................................................................

75- رهبر قبیله بنی نضیر که پیامبر (ص) با آنان پیمان ترک تعرض بست چه بود  ؟       حیی ابن اخطب

.....................................................................................................................................................

76-کدام جنگ در اثر توطئه یهودیان بنی نضیر است   ؟ جنگ ا حزاب

.....................................................................................................................................................

77-کدام قبیله یهودی  به نفع قریش وارد جنگ خندق  شد  ؟    بنی قریظه

.....................................................................................................................................................

78-در اسلام چند آیه در مورد کفار وچند آیه در مورد منافقان وجود دارد  ؟ درمورد کفار 4 آیه ودر مورد منافقان بیش از 13 آیه

.....................................................................................................................................................

79-پیامبر چند نامه  میثاق نامه  نوشتند وچه تعدادی از آنان برای پادشاهان وبزرگان قبایل وراهبان بوده است؟   از185  نامه ومیثاق نامه – 68 عدد

.....................................................................................................................................................

80-این سخن پیامبر در مورد کیست" اسلام بیاور تا در امان باشی واگراز ایمان واسلام سر برتافتی گناه ملت مجوس برگردن توست"؟  خسرو پرویز

.....................................................................................................................................................

81-کدام شخص ودر چه سالی  مسئولیت ابلاغ نامه  پیامبر  به خسرو پرویز رابرعهده داشت   ؟    عبدالله بن حذافه سهمی قرشی  در سال هفتم هجری

.....................................................................................................................................................

82-کدام شخص ودر چه سالی  مسئولیت ابلاغ نامه  پیامبر  به هرقل بزرگ روم رابرعهده داشت   ؟    دحیه کلبی   

.....................................................................................................................................................

83-کدام شخص ودر چه سالی  مسئولیت ابلاغ نامه  پیامبر  به نجاشی رابرعهده داشت   ؟    عمرو  بن امیه ضمری 

.....................................................................................................................................................

84-چه کسانی پیامبر پیشنهاد مباهله دادند       ؟    هیئتی 60 نفره از نجرانیان (آیین مسیح داشتند )

.....................................................................................................................................................

85-پیامبر به همراه چه کسانی در مباهله حاضر شد    ؟    به فرمان خدا با نوه های خود حسن ع وحسین ع  دخترش فاطمه س  حضرت  علی  ع

.....................................................................................................................................................

88-فتح مبین به چه فتحی گفته می شود        ؟    به فتح مکه   که در دهم رمضان سال هشتم هجری  اتفاق افتاد

.....................................................................................................................................................

89 – مهمترین دست آورد  مصالحه نامه سال ششم هجری چه  بود  ؟   ممنوعیت 10سال  جنگ میان کفار ومسلمانان

.....................................................................................................................................................

90-چه کسی پس از فتح مکه پرچم به دست گرفت واعلام رحمت نمود       ؟    حضرت علی ع

.....................................................................................................................................................

91-چه کسی مسئول ابلاغ  پیام در جمع حاجیان برای مشرکان  بود        ؟    حضرت علی ع

.....................................................................................................................................................

92-واقعه غدر در چه سال رخ داد         ؟    در واپسن حج رسول خدا   در سال دهم هجرت

.....................................................................................................................................................

93-علل گسترش اسلام چه بود   ؟

 حکومت ملوک الطوایفی – زندگی قبیله ای – نبود سلطه خارجی –وضعیت ممتاز مکه از نظر تقدس  وامن بودن ،تجاری بودن

 .....................................................................................................................................................

94- مهمترین  علل گسترش اسلام چه بود   ؟    قرآن – سیره ورفتار پیامبر اکرم (ص)

.....................................................................................................................................................

95- تنها منطقه حجاز که از بت پرستی کشیده بودند چه نام داشت   ؟    نجران 

.....................................................................................................................................................

96- درکدام جنگ پیامبر به پیشنهاد سلمان فارسی به حفر خندق اقدام نمود   ؟    در محاصره احزاب  

.....................................................................................................................................................

97- ولی به چه معناست    ؟    متصد ی خدمت برادرانه وسرپرستی مشفقانه 

.....................................................................................................................................................

*فصل پنجم*

98-مهمترین حس انسان که تضمین کننده بقای انسانیت است چه نام دارد  ؟حس حق خواهی

......................................................................................................................................................

99-مهمترین دلایل نیاز به جانشین پبامبر را نام ببرید   ؟

1- دلایل وفلسفه بعثت پیامبران (ع) مانند قانون ثابت وضروری هدایت عمومی

2-نیاز جامعه به زمامد ار

3-لزوم ارتباط بین عالم ربوبی وعالم انسانی 

4-تفسیر وبیان اصول کلی دین وآیات قرآن

5-تاکید های قرآن بر نقش جانشین پیامبر در تکمیل دین واتمام نعمت

......................................................................................................................................................

100-دلایل اصرار پیامبر بر اعزام سپاه به فرماندهی اسامه چه بود  ؟

الف )آگاهی یافتن پیامبر از کارشکنی های جدید در سپاه ونکوهش کارشکنان .

 ب)دور ساختن عوامل توطئه از مدینه به هنگام رحلت

ج)طبیعی نمایاندن امارت یک جوان کمتر از بیست سال بر همه صحابه وخنثی کردن بهانه کم سن بودن علی (ع)

......................................................................................................................................................

101-دلایل ابوبکر (ع) برای خلافت چه بود  ؟

الف)دوست پیامبر بودن    ب)قریشی بودن   ج) مهاجر بودن د) کهن سال بودن حضرت ابوبکر(ع)

......................................................................................................................................................

102-دلایل حضور انصار در سقیفه  چه بود  ؟

الف )تخلف برخی سران مهاجر از پیوستن به سپاه اسامه واخلال در حرکت آن ،به رغم تاکید پیامبر (ص)

ب)جلوگیری از آوردن دوات وکاغذ برای پیامبر

ج)پیشگویی پیامبر در باره پیدایش آشوبها در آینده نزدیک

......................................................................................................................................................

103-اولین  شخص واولین طایفه انصار که با خلیفه اول بیعت کرد چه نام دارد  ؟

 اولین شخص بشیر بن سعد  بود //اولین طایفه ،طایفه بنی اسلم بود.

......................................................................................................................................................

104-چه کسانی به راهنمایی خلیفه اول مسلمان شدند   ؟  حضرت عثمان(ع) ، طلعه ، زبیر، سعد بن ابی وقاض ، عبدالرحمن بن عوف

......................................................................................................................................................

105-منع تدوین حدیث درزمان کدام خلیفه  اتفاق افتاد؟        درزمان خلافت حضرت ابوبکر (ع)

......................................................................................................................................................

106-اتفاقات مهم زمان خلیفه اول را نام ببرید   ؟   1)نپرداختن زکات به دلیل مشروع ندانستن دستگاه خلافت  2)بازگشت ازدین وارتداد

......................................................................................................................................................

107-مخالفان بیعت با حضرت ابوبکر (ع)چه کسانی بودند   ؟

حذیفه بن یمان –خزیفه بن ثابت –ابو ایوب انصاری-سهل وعثمان بن حنیف- براء بن عازب –بلال حبشی – ابوذر غفاری – عمار بن یاسر

- مقدادبن عمرو –سلمان فارسی وخالد بن سعید

......................................................................................................................................................

108- دو مورد اقدامات مهم  حضرت ابوبکر (ع)را نام ببرید   ؟

تصرف منطقه اقتصادی فدک –پافشاری بر گسیل سپاه به فرماندهی اسامه به مرزهای روم – تعیین خلیفه بعد از خود

......................................................................................................................................................

109- فتوحات خارج از جزیره العرب در  زمان حضرت ابوبکر (ع)را نام ببرید      ؟

فتح ناحیه حیره  در سال دوازدهم هجرت – پیروزی بر شام وبخش هایی از سرزمین رومیان در سال بعد

......................................................................................................................................................

110- حضرت عمر  (ع) در چه سالی  وچگونه به خلافت رسید   ؟

در سال 13 هجری  با وصیت حضرت ابوبکر (ع) وبا اقتدار کامل ده سال خلافت کرد

......................................................................................................................................................

111- نخستین کسی که لقب امیرالمومنین یافت چه کسی بود      ؟حضرت عمر (ع)

......................................................................................................................................................

112- اقدامات مهم  در  زمان حضرت عمر (ع)را نام ببرید      ؟

1-وضع مقررات در باره اهل ذمه2 – قراردادن دیوان ودفتر برای مالیات بیت المال 3– ایجاد پایگاههای نظامی 4– تسخیر سراسر جزیره العرب

5– جداسازی شام ومصر از چنگ امپراطوری روم6 – فتح ایران

......................................................................................................................................................

113- دلایل شهادت حضرت عمر(ع) به دست  فیروز ابولولوچه بود       ؟

1-بی توجهی آن حضرت به شکایت فیروز از بی عدالتی ورفتار تبعیض آمیز اربابش مغیره بن شعبه (امیر کوفه)

 2– ابزار دست امویان بودن فیروز

......................................................................................................................................................

114- عملکرد خلفا در راه اندازی جنگ های داخلی وخارجی از چند نظر اهمیت دارد نام ببرید        ؟

1-ضرورت نبردها وپیامدهای آن  2– علل واسباب داخلی وخارجی فتوحات 

......................................................................................................................................................

115- تبدیل خلافت اسلامی به سلطنت اموی پیامد کدام حوداث بوده است        ؟درگیری های داخلی مسلمانان وجنگهای رده

......................................................................................................................................................

116-  نماینده سپاه ایرانیان چه کسی بود ودرکجا با نماینده مسلمانان مذاکره کرد       ؟رستم فرخزاد در قادسیه با زهره بن حویه  در بار اول  وبا  

سفیر دوم مسلمانان ربعی بن عامر  ودر بار سوم با حذیفه بن محصن  ودر بار چهارم با مغیره بن شعبه دیدار ومذاکره کرد

......................................................................................................................................................

117- حضرت عثمان   (ع) در چه سالی  وچگونه به خلافت رسید  اعضای شورا را نام ببرید   ؟ در سال 24 هجری وبا شورایی که توسط خلیفه دوم انتخاب شده بو د.اعضای شورا ( حضرت علی (ع) / حضرت عثمان (ع)/طلعه / زبیر/عبدالرحمن بنی عوف /سعد بن ابی وقاض)(

......................................................................................................................................................

118- از  مهمترین اقدامات حضرت عثمان   (ع) که مورد پذیرش اهل بیت هم قرار گرفت چه بود    ؟  یکی کردن مصاحف قرآنی

......................................................................................................................................................

*فصل ششم*

119-حضرت علی (ع) در چه سالی ودر کجا به دنیا آمد   ؟در سیزدهم رجب سی سال بعداز عام الفیل(599یا 600 ق م ) در کعبه به دنیا آمد ودوران کودکی

خود را در خانه پیامبر سپری کرد

......................................................................................................................................................

120- در قرآن بر کدام خصلت حضرت علی (ع) تاکید شده است    ؟بر پیشگام بودن وی در اسلام آوردن

......................................................................................................................................................

121-  مهمترین خصوصیات واقدامات  حضرت علی (ع) را نام ببرید    ؟ پیشگام بودن وی در اسلام – اعلام پشتیبانی همه جانبه از پیامبر در دعوت عمومی -فداکاری حضرت در لیله المبیت – دلاوری حضرت  در همه غزوات زمان پیامبر ......................................................................................................................................................

122-  مهمترین فعالیتهای حضرت علی (ع) در زمان خلفا چه بود    ؟

1-     تفسیر قرآن وبیان مراد واقعی بسیاری از آیات

2-      پاسخ به پرسش های دانشمند ان به ویژه دانشمند ان اهل کتاب

3-     بیان شرعی رویداد های نوظهور وقضایای پیچیده ای  که قضات از داوری در باره آن ناتوان بودند

4-     پرورش انسانهای برخوردار از ضمیر پاک وروح آماده وتربیت شاگردان

5-     کوشش بری تامین زندگی بی نوایان ودرماندگان

6-     شرکت در نشست های رایزنی  خلفا وارائه صادقانه راه حل ها

......................................................................................................................................................

123-  مهمترین دلایل استنکاف حضرت علی (ع) از خلافت چه بود    ؟

1) عدالت اقتصادی اجتماعی  

2) انحرافها  وبدعتها ورفاه گرایی وتضعیف ارزشهای دینی ......................................................................................................................................................

124-مهمترین دلایل عدم موفقیت  حضرت علی (ع) چه بود    ؟

1)سخت گیری در حکومت

2)  اجرا کامل عدالت  ......................................................................................................................................................


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۱ توسط گروه حسابداری سورین

1)ارتباط بین پول وچرخه تجاری را بیان نمایید؟(فصل اول )*

پول در ایجاد چرخه های تجاری یعنی جذرومدهای تولید کل نقش  بسیار مهمی ایفامی کند یعنی قبل از هردوره رکود اقتصادی نرخ رشدعرضه پول کاهش و قبل از هر دوره رونق اقتصادی نرخ رشدعرضه پول افزايش می یابد در نتیجه تغییر درمقدار پول به صورت یک عامل نیرومند باعث تغییر در چرخه تجاری خواهد شد.هر چند به جرات ميتوان گفت هميشه كاهش يا افزايش نرخ رشد پول باعث ركود يا رونق اقتصادي ميشود%. ..........................................................................................................................................

2)رابطه بین حجم پول وتورم را بیان نمایید ؟(فصل اول )

بین تورم ونرخ رشد عرضه پول یک رابطه مستقیم ومثبت وجود دارد یعنی با افزایش نرخ رشد عرضه پول تورم نیز افزایش خواهد یافت وبا کاهش نرخ رشد عرضه پول  تورم نیز کاهش خواهد یافت به گفته ملیتون "تورم همیشه وهمه جا به صورت یک پدیده پولی می باشد".

..........................................................................................................................................

3)درباره کسر بودجه وسیاستهای پولی بحث نمایید ؟(فصل اول )

کسر بودجه عبارتست از مازاد هزینه های دولتی نسبت به درآمدهای مالیاتی در یک دوره زمانی مشخص که معمولا" یکسال است .که دولت برای جبران یا تامین آن اقدام به اخذ وام  یا انتشار اوراق قرضه يا نشر پول می نماید .كه روشهاي متفاوت رفع آن تغيرنرخ عرضه پول وافزایش نرخ تورم ونرخ بهره وديگرآثاراقتصادي  را به دنبال خواهد دا شت

..........................................................................................................................................

4) علل مطالعه بانکداری رابیان نمایید ؟(فصل اول )*

الف-ایجاد ارتباط بین پس انداز کنندگان وسرمایه گذاران

ب-تعیین عرضه پول وانتقال اثرات سیاستهای پولی  به سیستم اقتصادی

ج-ابداع راهکارهای نوین برای پس انداز کردن وبکارگیری پس اندازها

..........................................................................................................................................

5) واسطه های مالی را نام ببرید ؟(فصل اول )*

1) بانکهای تجاری.     2) اتحادیه های اعتباری.  3) صندوقهای مشترک سرمایه گذاری .4) صندوقهای پس انداز.      5 )صندوقهای بازنشستگی .6) شرکتهای بیمه  .     7) شرکتهای تامین مالی .

..........................................................................................................................................

6)دلایل اهمیت اوراق قرضه وسهام را نام ببرید ؟(فصل اول )*

     1)تامین پول مورد نیاز فعالیتهای دولت وشرکتها (تامین مالی )

     2) تعیین نرخ بهره در بازار

3) افزایش یا تشویق نرخ سرمایه گذاری    

7)چهارمورد از وظایف  بازارهای مالی را نام ببرید؟(فصل دوم)*

1-رساندن پول یا وجوه اضافی پس انداز کنندگان به کسانی که با کمبود پول مواجه هستند .

2- کمک به افزایش تولید وکارآیی کل سیستم اقتصادی

3-کمک به بهبود وضع اقتصادی مصرف کنندگان یا فراهم ساختن امکان خرید های بهتر.

4-فراهم ساختن امکان انتقال پول از افراد فاقد فرصتهای سرمایه گذاری مولد به افراد دارای چنین فرصتهايی

..........................................................................................................................................

8)دلایل اهمیت بازارهای ثانویه را نام ببرید ؟(فصل دوم)

الف) این بازار ها کار فروش اوراق قرضه راتسهیل می نمایند به طوری که دارندگان این اوراق می توانند بدین وسیله به وجوه نقد دست یابند. ب) این بازارها قیمت اوراق بهادار را تضمین می نمایند ودر این بازارها قیمت مبنایی است برای تعیین قیمت اواق بهاداری که شرکت در بازارهای اولیه به فروش خواهد رساند

..........................................................................................................................................

9)انواع اوراق بهادار موجود در بازار های مالی  را نام برده ویکی را به دلخواه شرح دهید ؟(فصل دوم)*

1- اوراق خزانه ایالات متحده آمریکا :    این اوراق بوسیله دولت برای دوره های 3-6-12 ماهه  بدون بهره وبا هدف تامین کسری بودجه د ولت مرکزی  وبا تخفیف عرضه می شود  . قدرت نقد شوندگی بالا وریسک پایین دارد وبیشتر توسط بانکها خریداری می شود.

2-گواهی سپرده بانکی قابل نقل وانتقال  :    نوعی اوراق بهادار است که بانکها به سپرده گذاران می فروشند وبراساس آن سالانه مبلغی به عنوان بهره به صاحب این اوراق می دهند ودر تاریخ سررسید اصل مبلغ بازپرداخت می شود .

3- اوراق تجاری :    اوراقی کوتاه مدت که توسط بانکها ی بزرگ وشرکتهای بسیار مشهور مانند جنرال موتورز وشرکت تلفن وتلگراف آمریکا منتشر می شود.

4- قبولی  بانکها   :    یک برات بانکی است که یک شرکت آن را صادر می کند و در تاریخ آینده قابل پرداخت است . بانک از بابت مهری که به صورت" قبول" به آن زده وبه این وسیله پرداخت آن را تضمین  کرده ومبلغی بابت کارمزد دریافت می دارد  .شرکت صادرکننده باید در تاریخ سررسید مبلغ آن را پرداخت نماید .

5- قراردادهای بازخرید :  نوعی وام کوتاه مدت است با سررسید کمتر از دوهفته ، که در اجرای این قرارداد اوراق خزانه به عنوان تضمین  یا وثیقه مورد استفاده قرار می گیرند بدین معنا که اگر گیرنده نتواند وام را بازپرداخت نماید وام دهنده ازاین اوراق استفاده خواهد کرد .

6- استقراض بین بانکی   :   این نوع وامها برای دوره های بسیار کوتاه مدت مثلا" یک روزه داده می شود . وام دهنده بانکیاست که میزان سپرده اش نزد بانک مرکزی بیشتر از میزان مقرر است وام گیرنده بانک دیگری است که میزان سپرده اش نزد بانک مرکزی کمتر ازحد قانونی است .

    7- دلار اروپایی  :       سپرده های دلاری که نزد بانکهای خارجی (خارج از آمریکا ) یا در شعبه های خارجی بانکهای آمریکایی نگهداری می شود دلار اروپایی می نامند.بانکهای آمریکایی به هنگام نیاز به پول می توانند از بانکهای دیگر ویا از شعبات خارجی وام بگیرند این روش یکی از عمده ترین منابع تامین مالی است (60 میلیارددلار)

 

    10- عیب و حسن عمده سهام در مقابل اوراق قرضه چیست ؟(فصل دوم)

عیب : سهامدار آخرین مدعی یا ذینفع شرکت است یعنی شرکت نخست باید بدهی هایش را پرداخت نماید واگر چیزی باقی ماند به سهامدار می رسد  .

مزیت وحسن : دارنده سهام می تواند مستقیما از افزایش سود آوری شرکت یا افزایش ارزش داراییها ی آن بهره مند شود

..........................................................................................................................................

 * 11 )-  پنج مورد ازاوراق بهادار قابل داد وستد در بازار سرمایه  رانام ببرید  ؟(فصل دوم)

1- سهام  :    بیانگر حقی است که دارنده برگه نسبت به سود خالص ودارایی های یک شرکت دارد

 2-وام رهنی     :      این وام ها به افراد یا شرکتهایی داده می شوند که می خواهند خانه ،زمین یا ساختمان بخرند براساس این قرارداد،  ساختمان با زمین گرو وام قرار می گیرد.

3-اوراق قرضه شرکتها :  اوراقی که توسط شرکتهای بسیار معتبر به صورت بلند مدت منتشر می شوند.ودارنده آن در سررسید قادر به  تبدیل آن به سهام عادی  شرکت صادرکننده می باشد

4- اوراق بهادار دولت آمریکا:  این اوراق توسط دولت مرکزی وبا هدف تامین کسربودجه به صورت بلند مدت منتشر می شوند  ودارای قدرت نقد شوندگی بالایی هستند وخریداران عمده آن خارجی ها  خانوارها وبانکها وبانک مرکزی آمریکا هستند .

5-اوراق بهادار سازمانهای دولتی آمریکا :  این اوراق توسط نهاد ها وسازمانهای دولتی  به صورت بلند مدت منتشر می شوند  وتوسط دولت مرکزی تضمین می شوند  وعملکر د وخریداران آن همانند اوراق قرضه دولت است .

6-اوراق قرضه دولتهای محلی وایالتی (شهرداریها ):  نوعی اوراق قرضه بلند مدت هستند که دولتهای محلی وایالتی جهت تهیه پول برای ساخت مدرسه ، جاده واجرای برنامه های بزرگ منتشر می کنند  این اوراق معاف از مالیات  هستند بانکهای تجاری (پرداخت نصف مالیات ) اشخاص ثروتمند وشرکتهای بیمه از  خریداران عمده این اوراق هستند .

7-وامهای شخصی وشرکتی

..........................................................................................................................................

12) انواع  واسطه های مالی   را با ذکر مثال نام ببرید   ؟(فصل دوم)*

الف-سازمانهای سپرده پذیر: واسطه های مالی هستند که سپرده های افراد ، شرکتها وسازمانها را می پذیرند وبه متقاضیان وام می دهند . مانند:  اتحادیه های اعتباری // بانکهای تجاری //صندوقهای سپرده پس انداز ووام// صندوقهای مشترک سپرده سرمایه گذاری

ب- سازمانهای پس انداز  : همان شرکتهای بیمه وصندوقهای بازنشستگی ، نوعی واسطه مالی هستند که پول های مورد نیاز خودرادر زمانهای مشخص ، طبق قرارداد دریافت می کنند .مانند:

// شرکتهای بیمه عمر // شرکتهای بیمه حوادث  وآتش سوزی // صندوقهای بازنشستگی

ج- سازمانهای سرمایه گذار: شرکتهای تامین مالی// صندوقهای مشترک سرمایه گذاری //گروه جدیدی بنام صندوقهای مشترک سرمایه گذاری فعال در بازار پول

 * 13) دلایل اقدامات دولت براي كنترل بازارهای مالی  را نام ببرید  ؟(فصل دوم)

1-افزایش اطلاعات ودادن آن به سرمایه گذاران (ایجاد شفافیت اطلاعات )

2-حصول اطمینان از سلامت سیستم مالی

3-اعمال کنترل بر سیاستهای پولی

..........................................................................................................................................

*14)- دولت براي مصون داشتن بازار مالي از وحشت مالي چه اقداماتي انجام دهد؟ (3 مورد) ؟(فصل دوم)

1- کمیسیونهای بیمه وبانکداری ایالتی ودفتر نظارت براسکناس تشكيل دهد.

2-ملزم نمودن  واسطه های مالی به  ارائه گزارشات دقیق از وضعیت وعملکرد خود به عموم

3-مشخص نمودن موارد  محدودیت فعالیتهای سازمانها و واسطه های مالی ونوع دارایی هایی که می توان در آن سرمایه گذاری نمود .

4-تضمین سپرده های افراد (پول) توسط دولت

5-ممنوعیت  رقابت بانکها در بالابردن  نرخ بهره سپرده های مردم .

..........................................................................................................................................

*  15)سه مورد از نقش های پول را فقط بیان نمایید  ؟   (فصل سوم)

1)-وسیله داد وستد :     "یعنی برای پرداخت بهای کالاها وخدمات خریداری شده "

 2)-یک واحد محاسبه   : "یعنی استفاده شدن آن به عنون یک واحد محاسبه "

3) -یک مخزن ارزش   :   "یعنی وسیله ای برای انباشت ثروت باشد  ".

..........................................................................................................................................

   16) سیر تکاملی سیستم پرداختها  را مختصرا" توضیح دهید      ؟   (فصل سوم)

در گذشته، فلزات گرانبها مانند طلابه عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار می گرفت وشکل اصلی پول بدان گونه  بود .ولي از آنجا كه حمل اين مسكوكات فلزي مشكلاتي را به همراه داشت  با گذشت زمان دارایی های کاغذی مثل چک واسکناس رایج شده  ، در سیستم پرداختها نقش پول برعهده گرفت و امروزه با ظهور كامپيوتر  وسیستم های یکپارچه بانکی و کارتهای شتاب پول هاي كاغذي كم كم جاي خود را به  این کارتها   خواهد داد .

..........................................................................................................................................

17)- ارزش فعلی را با ذکر مثال شرح دهید ؟ (فصل چهارم)

ارزش فعلی بدان معناست؛ که ارزش یک ریالی که یکسال بعد درچنین روزی دریافت می كنيم  بسی کمتر از ارزش یک ریال امروزی می باشد.زیرا اگر یک ریال را اگر به حساب سپرده بگذاریم  بعداز یکسال بابت اصل وفرع آن بیش از یک ریال دریافت خواهیم کرد مثلا" اگر یک وام 000/100 ریالی با نرخ بهره بانکی 10درصد از بانک دریافت نماییم بازپراخت آن در پایان سال اول:110000 در سال دوم برابر 121000 در سال سوم برابر133100 ريال خواهد بود.

000/10

      ده درصد    10/0=------

000/100

000/110=(10/0+1)×000/100  ودرصورت تمدید برای سال دوم

 000/121=(10/0+1)×000/110

درصورت تمدید برای سال دوم

100/133=(10/0+1)×000/121

.........................................................................................................................................

  * 19) تفاوت بین نرخ بهره وبازده را با ذكر يك مثال  شرح دهید؟    (فصل چهارم)

نرخ بازده بهره  نه تنها به نرخ بهره بلكه به عواملي چون مدت زمان بازمانده سررسيد اوراق  و قيمت روز اوراق بها دار و عوامل ديگر بستگي دارد. براي مثال اگر ارزش اسمي اوراق قرضه خزانه 1000000 ريال و نرخ بهره 10% باشد بهره متعلقه سر سال برابر 100000 ريال خواهد بود و نرخ بازده بهره با نرخ بهره مساوي 10% خواهد شد. و اگر ارزش روز اوراق در سررسيد 1200000ريال يا 800000 ريال باشد نرخ بازده بهره به شرح زير متفاوت خواهد بود.

                                                                                                                                                 000/000/1 -000/200/1

   نرخ بازده بهره برابر :                     30%=----------------  +10%

                                                                                                                                                   000/000/1

 

                                                                                                                                                 000/000/1 -000/800

نرخ بازده بهره برابر :                     (10-%)=----------------  +10%

                                                                                                                                                   000/000/1

..........................................................................................................................................

*  20)- عوامل تعیین کننده تقاضای دارایی نام ببرید ؟(فصل پنجم)  1)-ثروت          2)-بازده مورد انتظار            3)-ریسک(عدم اطمینان به بازده )     4)-قدرت نقد شوندگی ..........................................................................................................................................

21)-  تئوری تقاضای دارایی را بیان کنید ؟ (فصل پنجم)      *

1)- اگر دارایی از نوع مجلل باشد تقاضا برای این دارایی با میزان ثروت رابطه مستقیم ومثبت دارد. 

2)- تقاضا برای هرنوع درایی با بازده مورد انتظار آن رابطه مستقیم ومثبت دارد .

3)- تقاضا برای هرنوع دارایی با ریسک مربوط به بازده آن رابطه معکوس دارد .

4)- تقاضا برای  هرنوع دارایی با قدرت نقد شوندگی آن رابطه مستقیم ومثبت دارد .

..........................................................................................................................................

 

 

23)- مزیت تنوع بخشیدن به دارایی ها راتوضیح دهید    ؟  (فصل پنجم)      

معمولا" سرمایه گذاران  در انجام سرمایه گذاری های خود  همواره  خواستار کمترین  ریسک ممکن هستند لذا یکی از راههای کاهش ریسک سرمایه گذاری ها مصداق همان  گفته پیشینیان است" که نباید همه تخم مرغها را در یک سبد گذاشت " یعنی با هیچگاه نباید تمام سرمایه خود را در یک دارایی سرمایه گذاری کرد   بلکه می بایست  با انجام سرمایه گذاری در  دارایی های مختلف   ریسک سرمایه گذاری کاهش داد   زیرا درصورت کاهش ارزش سرمایه گذاری در یک دارایی  با افزایش ارزش دارایی های دیگر جبران خواهد شد .

..........................................................................................................................................

24)- در مورد بررسی منحنی تقاضا ی اوراق قرضه بحث نمایید     ؟   (فصل ششم)     *

با بررسی تقاضای اوراق قرضه به این نتیجه می رسیم که با افزایش قیمت بازاری اوراق قرضه میزان عرضه آن افزایش واز میزان تقاضا برای آن کاسته خواهد شد  وهمچنین بین قیمت اوراق قرضه ونرخ بهره رابطه معکوس برقرار بوده وبا افزایش قیمت اوراق قرضه نرخ بهره آن کاهش می یابد ..........................................................................................................................................

25)- در مورد نقطه تعادل در عرضه  و تقاضا ی اوراق قرضه بحث نمایید     ؟   (فصل ششم)    

در حالت تعادل میزان تقاضا برای اوراق قرضه با میزان عرضه آن اوراق  برابر بوده وهیچ گونه مازاد عرضه یا مازاد تقاضا  در بازار موجود نمی باشد ودقیقا" به میزان تقاضای افراد اوراق قرضه عرضه خواهد شد .بازار دریک وضع تعادلی وباثبات قرار می گیرد

همانند  نقطه c وقیمت=850 ونرخ بهره 6/17%

نرخ بهره0/0

عرصضه

 

 

 

تقاضا

1000قیمت اوراق قرضه

3/5

i

مازاد  عرضه

a

950

1/11

 

h

 

b

 

900

6/17

 

 

c

 

 

850 P=

0/25

 

d

 

g

 

800

0/33

e

مازاد تقاضا

f

750

 

 

 

 

 

 

 

 

500

400

300

200

100

 

مقدار اوراق قرضه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................................

26)- عوامل موثر بر جابجایی منحنی تقاضای اوراق قرضه کدامند یکی رابه دلخواه شرح هید ؟(فصل ششم)        *

الف) ثروت:

ب)بازده مورد انتظار اوراق قرضه در مقایسه با داراییهای دیگر  نرخ بهره بالاتر در آینده ، موجب کاهش تقاضا برای اوراق قرضه بلند مدت می شود ودر نتیجه منحنی تقاضا به سمت چپ جابجا می شود

ج)ریسک اوراق قرضه در مقایسه با داراییهای دیگر  افزایش در ریسک اوراق قرضه باعث می شود که میزان تقاضا برای این اوراق کاهش یافته ومنحنی تقاضا به سمت چپ جابجا شود

د)قدرت نقد شوندگی اوراق قرضه در مقایسه با داراییهای دیگر   افزایش قدرت نقد شوندگی اوراق قرضه موجب افزایش تقاضا برای این اوراق می شود که درنتیجه منحنی تقاضا به سمت راست جابجا می شود.

..........................................................................................................................................

*27)- عوامل موثر بر جابجایی منحنی عرضه اوراق قرضه کدامند ودر مورد سودآوری مورد انتظار سرمایه گذاریها  بحث نمایید؟  (فصل ششم)      

الف) سود آوری مورد انتظار سرمایه گذاریها :

درصورتی که یک سرمایه گذار نسبت به آینده سرمایه گذاری خوشبین باشد جهت انجام سرمایه گذاری  بیشتر بر میزان  وامهای خود خواهد افزود (انتشار اوراق قرضه) تاطرحهای سودآور خود را تامین مالی نماید وهنگامی که چرخه تجاری درحال گسترش است فرصتهای زیادی برای سرمایه گذار به وجودمی آید که سرمایه گذار انتظار سودهای کلان دارد ودرنتیجه عرضه اوراق قرضه(بانرخ بهره وقیمت مشخص)افزایش خواهد یافت بنابراین به هنگام گسترش چرخه تجاری منحنی عرضه به سمت راست جابجا می شود وبه هنگام دوران رکود اقتصادی منحنی عرضه به سمت چپ جابجا می شود

ب)تورم مورد انتظار

ج) اقدامات دولت

..........................................................................................................................................

28)- در مورد جابجایی منحنی تقاضا ي پول بحث نمایید ؟   (فصل ششم)     *

اثر درآمد:  سطح درآمد بالاتر موجب افزایش تقاضا برای پول می شود ومنحنی تقاضا به سمت راست جابجا می شود

اثر سطح قیمتها :افزایش سطح قیمتها باعث می شود که منحنی تقاضا برای پول به سمت راست جابجا شود

..........................................................................................................................................

29)آیا بالابودن نرخ رشد عرضه پول موجب کاهش نرخ بهره می شود ؟(فصل ششم)    

خیر ، چون در نظریه پردازی دیگر عوامل را یا نادیده فرض می کنیم یا ثابت  ولی در واقع در بازار عرضه وتقاضا ی پول عوامل دیگری دخالت دارند وتحقق این بستگی به شرایط خاص خود دارد

..........................................................................................................................................

30)عوامل تعیین کننده ساختار نرخ بهره  را نام ببرید؟(فصل هفتم )     *

1- ریسک بهره                  2-قدرت نقد شوندگی       3-قوانین مالیات بر درآمد

31)در مورد تاثیر ریسک سوخت بهره در نرخ بهره وقیمت اوراق قرضه خزانه و شركتها بحث نمایید؟(فصل هفتم )    

وقتی ریسک سوخت سهام یا اوراق قرضه شرکتی افزایش می یابد تقاضای چنین اوراقی با کاهش روبرو می شود ومنحنی تقاضا به سمت چپ منتقل خواهد شد در نتیجه قیمت سهام یا اوراق کاهش ، نرخ بهره افزایش   وتقاضا برای چنین سهام یا اوراق قرضه ای کم خواهد شد . همچنین از آنجا که سرمایه را کد نمی ماند پولهای سرگردان به سوی اوراق قرضه خزانه روانه وتقاضای اوراق قرضه خزانه بیشتر ومنحنی تقاضا به سمت راست منتقل خواهد شد.در نتیجه چنین اوراق قرضه ای با افزایش قیمت وکاهش نرخ بهره وافزایش تقاضای عمومی مواجه خواهد شد.

..........................................................................................................................................

32)در مورد تاثیر نقد شوندگی اوراق قرضه وسهام بر نرخ بهره  وقیمت اوراق قرضه تحلیل نمایید؟(فصل هفتم )     وقتی قدرت نقد شوندگی سهام یا اوراق قرضه شرکتی  با کاهش روبروشد این مسئله باعث خواهد شد محنی تقاضا به سمت چپ انتقال یافته وبه تبع آن کاهش بهای سهام وافزایش بهره آن وهمچنین کاهش فروش وتقاضای چنین سهامی را خواهیم داشت از سوی دیگر اوراق قرضه به دلیل بالابودن قدرت نقد شوندگی با استقبال روبرو خواهد شد ومنحنی تقاضا به سمت راست منتقل شده ودر نتیجه افزایش قیمت اوراق قرضه ، کاهش نرخ بهره وافزایش تقاضای عمومی را خواهیم داشت.

..........................................................................................................................................

33)در مورد اثر مالیات بر درآمد  در نرخ بهره وقیمت اوراق قرضه تحلیل نمایید؟(فصل هفتم )     *

وقتی میزان مالیات بردرآمد  سهام یا اوراق قرضه شرکتی  با افزایش  روبروشد این مسئله باعث خواهد شد محنی تقاضا به سمت چپ انتقال یافته وبه تبع آن کاهش بهای سهام وافزایش بهره آن وهمچنین کاهش فروش وتقاضای چنین سهامی را خواهیم داشت از سوی دیگر اوراق قرضه خزانه به دلیل پایین بودن میزان مالیات بردرآمد با استقبال روبرو خواهد شد ومنحنی تقاضا به سمت راست منتقل شده ودر نتیجه افزایش قیمت اوراق قرضه ، کاهش نرخ بهره وافزایش تقاضای عمومی را خواهیم داشت.

..........................................................................................................................................

*34)سه نظریه برای توجیه ساختار زمانی نرخ بهره را فقط نام ببريد.

الف –نظریه انتظارات :برطبق این نظریه نمردم انتظار دارند که نرخ بهره راز مدت تابعی باشد از میانگین بهره سالیانه سنوات آتی برای مثال اگر نرخ بهره برای 5 سال آینده برابر4% و5%و6%و7%و8%  فرض شود بهره درازمدت 5 ساله برابر : 6% خواهد بود                                                                                                                                      4% +5%+6%+7%+8%

                                                                                                                    6% =--------------

                                                                                                                                                   5

ب-نظریه مجزا بودن بازار پول وبازار سرمایه

ج- نظریه صرف ریسک نقد شوندگی

35) تاثیر ارزش واحد پولی یک کشور چه تاثیری در قیمت یک کالا در داخل وخارج و کالا های وارداتی دارد ؟  *

هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور افزایش می یابد ، کالاهای این کشور در خارج گرانتر می شود وکالاهای خارجی در آن کشور ارزانتر خواهند شد .برعکس ، هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش می یابد کالاهای آن کشور در خارج ارزانتر وکالاهای خارجی  در آن کشور گرانتر  می شود. كه اين خود زمينه توسعه صادراات و خيز اقتصادي را در صورت وجود زير ساختهاي توليدي و اقتصادي فراهم مي آورد.

..........................................................................................................................................

37) تئوری قدرت خرید یکسان را  به صورت مبسوط شرح دهید ؟(فصل هشتم )    

یکی از مشهورترین تئوریها در مورد شیوه تعیین نرخ ارز می باشد . تئوری مزبور بیانگر این است که نرخ ارز بین دو کشور به گونه ای تعیین می شود که منعکس کننده تغییرات سطح قیمتها در آن دو کشور باشد . تئوری قدرت خرید یکسان مشابه قانون قیمت واحد (یک قیمت ) است که به جای  در نظر گرفتن  قیمت یک کالای خاص ، به سطح عمومی قیمت همه کالاها توجه می کند.

..........................................................................................................................................

38) دومورد از کاستیهای تئوری قدرت خرید یکسان را نام ببرید  ؟؟(فصل هشتم )    

تئوری قدرت خرید یکسان براین فرض استوار است که تمام کالا ها وخدمات  در دوکشورکاملا" یکسان ومشابه وهمانند باشند با حقیقی دانستن چنین فرضی،  قانون قیمت واحد  بیانگر این است که قیمت نسبی این کالاها (سطح نسبی قیمت بین دو کشور) تعیین کننده نرخ ارز است .اما ازان جهت که   اولا" این همانندی ویکسانی در مورد همه کالاها ی دوکشور برقرار نیست بعنوان مثال مکمن است فولاد دوکشورالف وب  برابر باشد ولی خودروی ساخت دو کشور دارای کیفیت  یکسان نباشد لذا قیمت یکسان را  نمی توان در مورد همه کالا ها به کار برد وافزایش قیمت خودروی  کشورالف نسبت به خودروی کشور ب به معنای افزایش پول کشور الف نسبت به پول کشور ب نمی باشد  ثانیا"بسیاری از کالاها وخدمات که درشاخص قیمتها منظور شده اند قابل صدور بین دوکشور نمی باشدمانند خانه ،زمین ،وخدماتی چون غذا در مهمانپذیر ،هزینه آرایشگاه و...که بین دو کشور داد وستد نمی شوند  بنابراین با وجود اینکه امکان دارد  قیمت این اقلام افزایش یابد سطح قیمتها در یک کشورنسبت به کشور دیگر بالابرود آنها نمی توانند بر نرخ ارز اثری بگذارند.

..........................................................................................................................................

39) عواملی که در بلند مدت بر نرخ ارز تاثیر می گذارند رانام برده ویکی را شرح دهید  ؟ ؟(فصل هشتم )     *

1-سطح نسبی قیمتها

2-تعرفه وحقوق گمرکی :

ایجاد موانعی بر سرراه تجارت آزاد مثل وضع تعرفه های گمرکی بر کالاهای وارداتی وسهمیه بندی ورود کالاهای خارجی می توانند برنرخ ارز اثر بگذارد  .فرض می کیم کشور الف برای ورود محصولات کشور ب تعرفه هایی وضع کند این موانع تجاری باعث افزایش تقاضا برای محصولات داخلی شده ودر نتیجه واحد پول کشور افزایش می یابد زیر با وجود بالا بودن ارزش پول ملی ، کالاهای داخلی به دلیل ارزانتربودن بهتر به فروش خواهند رفت.  تعرفه وسهمیه بندی باعث می شود که در بلند مدت ارزش واحد پول کشور افزایش یابد

3- اولویت دادن کالاهای داخلی نسبت به کالای خارجی

4-میزان تولید

..........................................................................................................................................

 

*40) چرا عمده ترین منبع تامین مالی شرکتها سهام نیست ؟ (فصل نهم)

به علت هزينه هاي بالاي دادوستد ، نبود تنوع درسهام خريداري شده به دليل كمبود سرمايه در نتيجه ميزان ريسك بالا ،وجود سهام خوب و بد ودر دست نبودن قیمت واقعی سهام و امتناع فروشندگان و خريداران سهام از معامله سهام به دليل  گزينش نا مناسب .

..........................................................................................................................................

41) چرا تامین مالی غیر مستقیم(ازطریق واسطه های مالی ) اهمیت بیشتری دارد  ؟(فصل نهم)

به دلیل کاهش هزینه های داد وستد ، صرفه جويي در مقياس و تنوع در سرمايه گذاريها وكاهش ريسك سرمايه گذاري

..........................................................................................................................................

*42) چرا تنها شرکتهای بسیار بزرگ وبا سابقه برای تامین مالی به بازار های اوراق بهادار دسترسی دارند   ؟(فصل نهم)

چون مردم نگران گزینش نامناسب هستند  افراد وشرکتهای کوچکتری که سابقه زیادی ندارند نمی تواند از طریق انتشار اوراق بهادار وجوه مورد نیاز خود را تامین مالی کنند ولي شركتهاي بزرگ و معتبر ،شناخته شده وارائه دهنده خدمات و اطلاعات شفاف و جامع بوده وبا وجود روند رو به رشد گذشته ، آينده روشني را براي چنين شركتهايي انتظار دارند ولذا مردم از خريد اوراق قرضه و سهام اينگونه شركتها استقبال كرده و دسترسي مالي اينچنين موسساتي به بازارهاي اوراق بهادار آ سان است.

*43) چرا اصولا" قرارداد های وام دارای شرایط محدود کننده ای هستند    ؟(فصل نهم)

واقعیت این است که قراردادهای وام بسیار پیچیده اند . در همه کشورها ، قراردادهای وام واوراق قرضه دارای مواد وتبصره های متعددی هستند که بسیاری از آنها فعالیت شرکت در زمینه سرمایه گذاری وتامین مالی را محدود می کند. موسسات مالي و بانكها جهت اطمينان از بازگشت اصل وام و بهره و كاهش ريسك معمولا با اخذ وثيقه و گرو گرفتن ضامن و تمسك به انواع اعتبارات مشتري و انعقاد قراردادهاي مشروط و محكم حقوقي سعي مي كنند مشتريان را در راستاي با زپرداخت مطالبات ،محدود و هدايت كنند.

..........................................................................................................................................

44) واسطه های مالی به چند روش هزینه های داد وستد را کاهش می دهند  یکی را به اختیار شرح دهید   ؟(فصل نهم)

الف )صرفه جویی در مقیاس :

ب)تخصص :   استفاده از تخصصهای بیشتر  یکی از راههای پایین آوردن هزینه های داد وستد است  . صندوقهای مشترک سرمایه گذاری ، بانکها وسایر واسطه های مالی با استفاده از تخصص وبکارگیری تکولوژی کامپیوتر ، خدماتی راحت تر وارزان تر به سرمایه گذاران خرده پا ارائه کنند . نمونه ای از این خدمات این است که یک فرد می تواند با هزینه شرکت به شرکت تلفن زده ودر باره وضعیت  سرمایه گذاریهایش اطلاعات لازم را بگیرد . یکی دیگر از دستاوردهای واسطه های مالی  این ایت که توانسته اند با ارائه خدمات ویژه ، قئرت نقد شوندگی داراییهای مشتریان را افزایش دهند

45*) راه حلهای مساله گزینش نامناسب در بازا اوراق بهاداررا فقط نام ببرید     ؟(فصل نهم)

الف )تولید وفروش اطلاعات                         ب)مقررات دولتی

ج) بهره گیری از واسطه های مالی  معتبر                               د) وثیقه وارزش ویژه

..........................................................................................................................................

46) چهار مورد از راه حلهای مساله نمایندگی را  فقط نام ببرید     ؟(فصل نهم)

الف )ارائه اطلاعات    ب)مقررات دولتی  برای افزایش اطلاعات   ج) واسطه های مالی           د) قرارداد وام 

*47) پنج مورد ازعواملی که موجب بروز بحرانهای مالی میشوند را فقط نام ببرید     ؟(فصل نهم)

الف )افزایش نرخ بهره                    ب)کاهش ارزش سهام                           ج) کاهش غیر منتظره در سطح قیمتها   

د) افزایش در پدیده عدم اطمینان         و) وحشت سپرده گذاران

..........................................................................................................................................

*48) از منابع وجوه ومصارف  وجوه بانکها هرکدام چهار مورد را فقط نام ببرید      ؟(فصل دهم )

منابع وجوه (بدهی ها ):       الف) سپرده های دیداری      ب)پس انداز ها وسپرده های مدت دار       ج) استقراض       د)سرمایه بانک

مصارف وجوه (دارایی ها ):الف) ذخیره   ب)وجوه نقد درجریان وصول  ج) اوراق بهادار   د)زمین ومستغلات وسایر دارایی ها ي ثابت

..........................................................................................................................................

49) انواع مدیریت در بانکها را  نام برده ویکی را به دلخواه  شرح دهید       ؟(فصل دهم )

الف) مدیریت دارایی ها           ب) مدیریت بدهی ها            ج) مدیریت سرمایه

شرح مدیریت دارایی ها : برای آنکه بانک به بالاترین سود دست یابد بایستی به صورت همزمان بازده وام واوراق بهادار را به بیشترین حد ممکن رساند ه وریسک را کاهش داده ودرباره داشتن داراییها یی که دارای قدرت نقد شوندگی بالا وبازده زياد هستند  چاره ای  مناسب اندیشیده وکوشش نمايد به مقدار مناسب از آن دارایی ها برخوردار باشد .

..........................................................................................................................................

*50) چهار روش از راه حل های جبران ذخیره قانونی بانکها را فقط نام ببرید ؟(فصل دهم )

الف )اخذ وام                     ب)فروش اوراق بهادار                            ج) اخذ وام ازبانک مرکزی   د) کاهش وام اعطايي (تمديد نكردن وامهاي واريز شده مشتريان)         

 

پایان

"موفق وپیروز باشید "

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاريخ جمعه هشتم دی ۱۳۹۱ توسط گروه حسابداری سورین

انقلاب اسلامی وریشه های آن - استاد عقلمند

ا

1-      پیدایش وتعریف انقلاب ؟ (فصل اول)*

این کلمه را از مصطلاحات اختر شناسی(ستاره شناسی ) میدانند  (اولین بار توسط کپرنیک


 بکار برده شده است) در کاربرد علمی دال برحرکت دورانی ومنظم وقانونمند  ستارگان است  ودر معنای سیاسی  انتقال از عصر کشاورزی به دوره صنعتی  می باشد

تعریف انقلاب   از نظر ساموئل هانتینگتون: *یک دگر گونی سریع ، بنیادین وخشونت آمیز داخلی در ارزشها واستوره های مسلط جامعه ،نهادهای سیاسی ،ساختار اجتماعی ،رهبری ، فعالیتهای حکومتی وسیاست های آن 

*تعریف کلی  انقلاب   : به معنای تغییر در ساختار حاکمیت وساختارهای اجتماعی*

............................................................................................................................................................

2-دو انقلابی که باعث تغییرات شگرف در دنیا شدند را نام ببرید؟* (فصل اول) 1) انقلاب صنعتی انگلیس     2 انقلاب کبیر فرانسه

............................................................................................................................................................

*نکته    : آزادی      #     برابری *

 

3-تفاوت انقلاب کبیر فرانسه وانقلاب اکتبر روسیه درچیست ؟* (فصل اول) به دلیل اینکه انقلابیون فرانسه را اهل قلم وبورژواها وساکنین شهر ها  تشکیل می دادند خواست اصلی انقلابیون آزادی بود حال آنکه با توجه به اینکه انقلابیون روسیه عموما" کشاورزان وکارگران بودند خواستشان عمدتا" نان صلح وبرابری بود.

............................................................................................................................................................

4-دلیل اصلی شکست انقلاب اکتبر روسیه چه بود؟ *(فصل اول)  بزرگترین عامل شکست انقلاب رویه نبود مالکیت فردی بود

..................................................................................................................................................

5-گونه های مختلف انقلاب به چند شکل است ؟* (فصل اول)

 1) انقلاب های سیاسی :  با تغییر ساختار سیاسی وبدون تغییر ساختارهای اجتماعی همراه است .(تغییر درساختار حکومت )

 2) انقلاب های اجتماعی  : عبارتست از تغییر سریع واساسی در ساختار سیاسی ، اجتماعی واقتصادی  یک جامعه که با حرکت وقیام  عمومی مردم همره است. .(انقلاب سلامی ایران )

............................................................................................................................................................

4-خصوصیات انقلاب ها ی اجتماعی کدامند  ؟ * (فصل اول)

1)یک انقلاب در درون خود باید چند مرحله را بگذراند

 (الف)براندازی ب)انتقال وجابجایی قدرت ج)پاکسازی  مهره های اصلی حکومت قبلی د)تثبیت نظام جدید ،سازندگی وتحقق آرمان های انقلاب )

2)با وجود ناگهانی وسریع بودن وقوع انقلاب ، روند شکل گیری آن نسبتا"طولانی است .

3)در روند انقلاب ، اصولا" اعمال زور وخشونت به گونه ای متقابل صورت می گیرد زیرا نه حکومت بدون مقاومت  تسلیم انقلابیون می شود ونه انقلابیون در صورت لزوم از اعمال خشونت پرهیز می کنند .

4)در انقلاب بخش عمده ای از جمعیت  به شکلی موثر بسیج می شود .

5)مشارکت مردمی در انقلاب مستلزم عناصری مانند سازماندهی ، رهبری وایدئولوژی است وهرچه ایدئولوژی قوی تر باشد بسیج گروهها نیز گسترده تر خواهد بود.

6)تغییرات انقلاب ، عمیق وزیر بنایی بوده وارزشها ی جدید جایگزین ارزشهای پیشین می گردد.

7)وجود مستمر آگاهی به مفهوم ادراک وتحلیل آن موجب پی ریزی "حرکت های مداومی " می گردد که به تدریج در طی مراحلی انقلاب را به وجود می آورد.

............................................................................................................................................................

5-کودتا به چه معناست ؟ (فصل اول)

 اقدام  معدودی از نیروهای نظامی با حمایت برخی نیروهای حاکم است که با هدف رسیدن به قدرت وبرکناری حاکم در راس قدرت.

 

 

6-فرق بین کودتا وانقلاب در چیست ؟(فصل اول) 

1)کودتا چیان از پیکره قدرت حاکم برمی خیزند وپایگاه مردمی ندارند . در حالی که عنصر اصلی انقلاب مردم اند که در مقابل قدرت حاکم قراردارند .کودتا در جوامعی روی می دهد که ارتش نقش مهمی دارد حال آنکه انقلاب در جوامعی رخ می دهد که مرم نقش اول را برعهده دارند .

2)در کودتا ارزش ها وساختار تغییر نمی یابد بلکه در درون نظام  گروهی به جای هیات حاکم می نشینند وحداکثر به لغو قوانین مخالف خود می پردازند . وساختار باقی است اما اداره کنده تغییر می کند .

3)در کودتابه دلیل برخاستن  کودتاچیان از پیکره اصلی نظام ، براندازی وجایگزینی ونیز شروع سازندگی تقریبا" هم زمان وبدون فاصله زمانی رخ می دهد .  بعضا" در کودتا عوامل بیگانه دخیل اند در حالیکه در انقلاب چنین نیست .

2-    7-جنبش به چه مفهوم است ؟(فصل اول)

3-    جنبش مفهومی است که نسبت  به سایر مفاهیم به انقلاب نزدیک تر است در واقع جنبش  بستر های تحول در جامعه را شکل می دهد که این تحول می تواند به انقلاب یا اصلاحات بدل شود . تغییرات اجتماعی  حاصل از جنبش اگر به گونه ای مسالمت آمیز  به تغییرات آرام وتدریجی منجر شود ، رفرم یا اصلاح  واگر این تغییرات اساسی و بنیادی ، توام با خشونت باشد به انقلاب خواهد انجامید

..........................................................................................................................................................

4-    8-اصلاح به چه مفهوم است ؟ (فصل اول)

5-    اصلاح یا رفرم ، تغییر آرام وتدریجی مسالمت آمیز وروبنایی در یک نظام است که معمولا"در جامعه متعادل اتفاق می افتد  .اصلاحات از بالاواز سو.ی دولتمردان  به وجود می آید از این رو چه بسا پایگاه مردمی نداشته  باشد. این اصلاحات ممکن است با رسیدن به تغییرات هدفمند ومنتج  از نیاز های جامعه ، از وقوع انقلاب نیز جلوگیری کند .

..........................................................................................................................................................

6-    9-تفاوت اساسی انقلاب واصلاح در چیست ؟(فصل اول)

اصلاحات از سوی حاکمان وبه منظور بهبود شرایط وجلوگیری از وقوع انقلاب روی می دهد ، اما انقلاب از سوی مردم وبرای براندازی نظام حاکم پدید

 می آید ناگفته نماند که در پاره ای موارد اصلاحات موجب تسریع انقلاب  یا فروپاشی  رژیم های سیاسی می گردد ومعمولا" دراصلاحات خشونت دیده نمی شود .

..........................................................................................................................................................

10-شورش به چه مفهوم است ؟(فصل اول)

شوش حرکتی مقطعی در اعتراض به موضوعی خاص است . شورشیان غالبا" نارسایی های موجود را نه به نهادها وساخت های اجتماعی ، بلکه به افراد نسبت می دهند . از این رو هدف آنها محدود به از میان برداشتن افراد خاصی در حاکمیت ویا زدودن موضوع خاصی در حکومت است بی آنکه ترکیب نظام سیاسی –اجتماعی را تغییر دهند .

..........................................................................................................................................................

11(فصل اول)-در چه مواردی شورش مقطعی وبرای موضوعی خاص است  ؟(فصل اول)

 در مواردی که شورشیان بافت اجتماعی را نشانه می روند وطرحی برای آینده ندارند

....................................... ...................................................................................................................

12-هدف شورش چیست  ؟ (فصل اول)     اعتراض به وضع موجود   

...................................... ....................................................................................................................

7-    13-شرایط اجتماعی وبسترهای روان شناختی پیدایی انقلاب کدامند  ؟ * (فصل اول)

1-نارضایتی عمیق از وضع موجود  

2-ظهور .گسترش ایدئولوژی های جدید وجایگزین

3- گسترش روحیه انقلابی

4- رهبری ونهادهای بسیج گر  ( مهمترین  واساسی ترین شرط برای پیروزی انقلاب )

*نکته    اگر فلسفه ای در جامعه مورد پذیرش عموم جامعه قرار گیرد ایدئولوژی می گویند *

14-عوامل پیدایش استعمار در قرن 19 چه بود  ؟* (فصل دوم)                      الف –نبود مواداولیه  برای تولید   ب – نبود بازار فروش تولیدات

 

15-انقلاب صنعتی از چه زمانی ودر کجا آغاز شد  ؟   * (فصل دوم)  از نیمه قر ن هیجدهم از انگلستان آغاز شد

..........................................................................................................................................................

16-مناطق تحت نفوذ کشورهای استعماری انگلیس ،فرانسه  وروسیه  را نام ببرید   ؟* (فصل دوم)

انگلستان : شبه قاره هند شامل بنگلادش  ، هند وپاکستان امروزی  به افغانستان  نیز دست درازی می کرد .

فرانسه :  شمال آفریقا – از مصر تا مراکش والجزایر

روسیه : ایران وآسیای مرکزی  رانشانه رفته بودند واز طریق ایران به افغانستان وهند وآبهای گرم نظر داشتند

.......................................................................................................................................................

17--اولین تکنولوژی اختراع شده در اروپا چه بود وچه مدت اختراع آن به طول انجامید؟  * (فصل دوم)

اختراع عکاسی بود که 120سال به درازا انجامید

........................................................................................................................................................18-- انگلیسی ها در چه مقاطعی خود را جزو دول اروپایی نامیده اند   ؟* (فصل دوم)

1)زمان ناپلئون     2) زمان جنگ اول جهانی    3) زمان جنگ دوم جهانی

.......................................................................................................................................................

1-    19-واژه مشروطه(consitiation) را ایرانی ها از کدام دولت گرفتند ؟* (فصل دوم)

این واژه را ایرانی ها از عثمانی ها گرفتند وعثمانی ها نیز در اصل آن را از فرانسوی ها گرفته بودند

.......................................................................................................................................................

2-     20-از نظر تاریخی برای نخستین بار در چه دوران و قالبی هویت ایرانی پدیدار گشت ؟(فصل دوم)   در دوران  صفویه ودر قالب مذهب تشیع

.......................................................................................................................................................

3-    21-مهمترین ویژگی دولت قاجار چه  بود    ؟ (فصل دوم)                           سلطنت مطلقه وفرد محوری

.......................................................................................................................................................

4-     22- نخبگان حاکم در قاجاریه را نام ببرید      ؟ (فصل دوم)                    الف )اشراف یا شاهزادگان         ب)عمال دولت یا مستوفیان

.......................................................................................................................................................

5-    23-چه دلایلی باعث تبدیل ایران به یک کشور نیمه استعماری در دوره قاجار شده بود  ؟(فصل دوم)

شکست های نظامی پی در پی ایران از روسیه وانگلستان  واعطای امتیازات اقتصادی وتجاری از سوی قاجاریه به این دوکشور

.......................................................................................................................................................

6-    24-جریانهای  فکری بوجود آمده در دوره قاجاریه را نام ببرید ؟(فصل دوم)

الگوی شبه ترقی غرب گرا (تعارض با سنت ودین )  آخوند زاده –میرزا آقا خان کرمانی – ملکم خان –تقی زاده – طالب اوف (حکومت پهلوی ها )

الگوی تعالی اسلامی (تعارض  با بهره گیری از مبانی معرفت شناسی غربی)

.......................................................................................................................................................

25-چه کسی برای اولین بار علیه روشنفکران ایرانی دست به نوشتن زد ؟* (فصل دوم)         جلال آل احمد

.......................................................................................................................................................

26-نگاه ویژه گفتمان ترقی خواهان غربی چه تهدیداتی برای کشور درپی داشت  ؟ (فصل دوم)    این گفتمان تهدیدی برای هویت واستقلال کشور بود

.......................................................................................................................................................

27-مهمترین مبحث الگوی تعالی اسلامی چه بود   ؟ (فصل دوم)    بیداری اسلامی

.......................................................................................................................................................

*مهمترین تحول خاورمیانه بعداز انقلاب فرانسه : فروپاشی امپراتوری عثمانی

1-    28-در تاریخ معاصر ایران سه تن از روحانیونی  که از کارشان نتیجه گرفتند را نام ببرید  ؟ * (فصل سوم)

الف- میرزای شیرازی (تحریم تنباکو ) ب- آیت الله بروجردی (تقریب مذاهب ) ج-  امام خمینی (ره )(انقلاب اسلامی )

 

29-مبانی اساسی اولیه ی الگوی تعالی  را نام ببرید  ؟ (فصل سوم)

  لزوم استقلال از بیگانگان ونفی استعمار  که در جنبش عدالت خانه وقیام مشروطیت پدیدار گشت .

......................................................................................................................................................

30-یکی از  چالش های جدی نهاد دینی  چه بود ؟  (فصل سوم)        مقابله با فرقه سازی

......................................................................................................................................................

31-چه چیز در دوران گفتمان تغییر باعث اعتراض ومخالفت روحانیون (حاج ملاعلی کنی )شد؟ (فصل سوم)

  اصلاحات غرب گرایانه  +اعطای امتیازات به خارجیان (امتیاز رویتر)

......................................................................................................................................................

32-اصلاح گرایان دوره قاجاریه را نام ببرید ؟ *   (فصل سوم)          عباس میرزا-قائم مقام فراهانی –امیر کبیر- میرزاحسین خان سپهسالار

......................................................................................................................................................

33-امتیاز تهیه توتون وتنباکو در چه سالی وچگونه  وتوسط کدام پادشاه  وبا وساطت  چه اشخاصی به کدام کشور به چه مدت اعطا شد؟(فصل سوم)  

در سومین سفر ناصرالدین شاه به خارج در سال 1268 – با تلاشهای  امین السلطان وملکم خان  - به مدت 50 سال – به انگلیسی ها داده شد

......................................................................................................................................................

34- رهبران مخالف  اعطای امتیاز تهیه توتو وتنباکو چه کسانی بودند ودر چه سالی این امتیاز لغو شد  ؟  (فصل سوم)

 در تهران حاج میرزا حسن آشتیانی – درعتبات مقدسه عراق حاج میرزاحسن شیرازی  - درسال 1270 شمسی  با فتوای میرزای شیرازی امتیاز اعطایی ملغا وشرکت دخانیات شاهنشاهی برچیده شد

......................................................................................................................................................

35-کدام یک از جریانهای سیاسی ومذهبی بیش از سایرین نقش بیدار گرانه تری داشت دلایل اهمیت آن چه بود  ؟  (فصل سوم)

 نهضت تنباکو-گستره جغرافیایی – وحدت در حرکت –نفوذ در مرجعیت شیعه –غیاب روشنفکران در جریان نهضت –گسترش اطلاع رسانی در میان نهاد مذهبی -پیروزی جریان سیاسی-مذهبی بر استبداد داخلی واستعمار خارجی

......................................................................................................................................................

36-براساس کدام اصول الگوی پیشرفت وتعالی آشتی با حکومت فاسد ومستبد ناممکن بود؟ (فصل سوم)

  1)" حفظ اساس اسلام"  2)   " نفی سبیل"

......................................................................................................................................................

37-خواسته اولیه علما در آغاز نهضت مشروطه  از حکومت چه بود ؟(فصل سوم)             تاسیس عدالت خانه واجرای قوانین اسلام

......................................................................................................................................................

38- نهضت عدالت خانه چگونه نهادی بود ودر چه سالی  وبرچه پایه ای شکل گرفت ؟   (فصل سوم)

نهادی بومی وهمه فهم  برای رسیدگی به شکایات مردم از دولت بود که در راستای محدود نمودن استبدادوبراساس مبانی معرفت دینی در سال 1283 شمسی(درزمان مظفر الدین شاه ) و بر مبنای دلبستگی به داشته های خودی ونفی بیگانگان شکل گرفت .

......................................................................................................................................................

39-در کدام نامه مشروطه واژه " اسلام " از آن حذف گردید ؟ (فصل سوم)  در نامه سوم مشروطه  در توطئه ای آشکار

......................................................................................................................................................

40-کدام یک از  علما در جریان نهضت مشروطه اعدام وترور  شدند  ؟  (فصل سوم)  شیخ فضل الله نوری (اعدام ) آیت الله بهبهانی (ترور)

......................................................................................................................................................

41-تفاوت اساسی  بین مشروطه مشروعه ومشروطه غربی در چه بود ؟(فصل سوم)  درمشروطه مشروعه : بحث از محدودیت استبداد وقانون گرایی در قالب شرع مقدس اسلام  بود .در مشروطه غربی این موضوع در قالب قانون عرف وبرمبنای نگاه اومانیستی خود وضدیت با مذهب دنبال می شد .

42-دلایل شکست مشروطه را نام ببرید  ؟(فصل سوم)  حذف نگرش مشروطه مشروعه – اختلافات گسترده در میان رهبران آن – مشکلات داخلی شامل مشکلات اقتصادی وسیاسی واجتماعی- تغییر رویکرد انگلستان در خصوص ایران  وعدم حمایت از مشروطه با توجه به رسیدن به اهدافشان

 

43-حکومتهای دست نشانده انگلیس در خاور میانه همزمان با انقلاب 1917 روسیه رانام ببرید ؟ (فصل سوم)

ایران : رضاخان  -    ترکیه : کمال آتاتورک      -   عراق :ملک فیصل   -    افغانستان : امان الله خان

......................................................................................................................................................

44-علت انتخاب رضاخان  چه بود ؟(فصل سوم)          قدرت خشونت آمیز – قلدری –انضباط – کم سوادی

......................................................................................................................................................

45- کدام فراکسیون رای بر پایا ن سلطنت قاجاریه واعلام سلطت پهلوی داد؟ (فصل سوم)         فراکسیون تجدد متشکل از روشنفکران غر بگرا

......................................................................................................................................................

46- پس از لغوقراردادرویتر  چه امتیازی بابت خسارت به او داده شد  ؟(فصل سوم) امتیاز تاسیس بانک شاهی 

......................................................................................................................................................

47- مفاد قراراد رویتر چه بود ؟*(فصل سوم)

 واگذاری کلیه معادن ایران به استثنای (طلا – نقره وسنگهای معدنی ) به استثنای استانهای آذربایجان/گیلان/ مازندران /گرگان وخراسان/

......................................................................................................................................................

48- نخستین کسی که برای اولین با 6 دانشجو به خارج از کشور اعزام کرد چه کسی  بود ؟* (فصل سوم) عباس میرزا برای یادگیری فنون زیر 6 دانشجو اعزام کرد:   مهندسی/ معدن شناسی/ عکاسی/اسلحه سازی /قفل سازی/چاپ وچاپخانه

......................................................................................................................................................

49- مهاجرت صغرا و کبری به کدامین حرمین شریفین بودند ؟ * (فصل سوم)

مهاجرت صغرا به حرم حضرت عبدالعظیم  - مهاجرت کبری به حرم حضرت معصومه 

......................................................................................................................................................

50-رضا خان در چه سالی وچگونه روی کا رآمد ؟* (فصل چهارم) رضا خان با  کمک انگلستان  در پی کودتا درسال 1299 سردار سپه  - در سال 1302مقام نخست وزیری    ودرسال 1304 با برکناری احمدشاه  توانست قاجاریه را براندازد وسلسله پهلوی رابنیان گذاری کند  .

          ..................................................................................................................................................

51-سه اصلی که با عث ایجاد ثبات سیاسی رضاخان بود را نام ببرید  ؟(فصل چهارم)  ارتش – بروکراسی مدرن – پشتیبانی دربار

          ..................................................................................................................................................

52-مهمترین حامیان استبداد (استبداد کور) رضا خان چه کسانی بودند   ؟(فصل چهارم)  روشنفکران غربگرا نظیر تقی زاده

..................................................................................................................................................

53-چه دلایلی باعث رویکرد پهلوی اول به مدرن سازی به شیوه غربی شد  ؟ * (فصل چهارم)

تاثیرات فکری نهضت مشروطیت  +حضور طبقه تحصیل کردگان غرب در کنار طبقه حاکم – اقدامات کمال آتاتورک در ترکیه

..................................................................................................................................................

54- اقدامات رضاخان در راه مدرنیته کردن ایران را نام ببرید   ؟ (فصل چهارم)

1)ایجاد بانک سرمایه گذاری  با هدف درازمدت ایجاد جامعه ای به شیوه غربی 2)ترویج ملی گرایی افراطی 3)توسعه سرمایه داری دولتی

4)تاسیس بانک 5) تاسیس راه آهن 6)ایجاد مدرسه ودانشگاه به سبک اروپایی 7)احداث کارخانه های اروپایی

..................................................................................................................................................

55-به چه  دلایلی ازدید کارشناسان تاسیس بانک ملی اقدامی بیهوده بود   ؟ (فصل چهارم)

اولا" سیاست های کلی که گسترش فعالیتهای آن را تامین کند وجود نداشت .ثانیا" بانک ملی فقط نهادی موازی برای صرافان سنتی بود .

56-ویژگی های "شبه مدرنیسم "چیست   ؟ (فصل چهارم)

1)بااینکه اندیشه وآرمان هایی اجتماعی را در خود دارد با فرهنگ وتاریخ جامعه بیگانه است .

2)برخلاف مدرنیست های اروپایی به ندرت از اندیشه ها ، ارزشها وروشهای اروپایی شناختی واقعی  دارد

..................................................................................................................................................

57-یکی از اقدامات فرهنگی مخرب پهلوی چه بود؟(فصل چهارم)            کشف حجاب و همسان کردن لباس مردان

58-اقدامات فرهنگی رضا خان برچه محورهایی استوار بود  چه بود؟ (فصل چهارم)

بر سه محور : ناسیونالیسم ،باستان گرایی ، تجد گرایی  ومذهب زدایی

..................................................................................................................................................

59-اهم  اقدامات پهلوی  در محور باستان گرایی چه بود؟ (فصل چهارم)

1)ترویج  باستان گرایی افراطی 2) یکتایی نژاد آریایی 3) پرداختن به تاریخ شاهان قدیم ونشان دادن عظمت آنان 4) بازسازی آثار باستانی که به زعم شاه سیمای تمدن پرشکوه ایران کهن بود.

..................................................................................................................................................

60-اهم  اقدامات پهلوی  در محور تجددگرایی وتضعیف ارزش های دینی چه بود؟ (فصل چهارم)

رواج بی قیدی وتحقیر نهادهای دینی وسنت های مذهبی – حضور میسیون های مذهبی ، تاسیس مدارس جدید به سبک اروپایی – تاسیس کانون ها وانجمن های روشنفکری - ترویج بی حیایی در میان زنان – کشف حجاب وتغییر نظام آموزشی

..................................................................................................................................................

61-الگوی نظام آموزشی ایران در دوره پهلوی توسط چه نهاد ی پذیرفته شدوبراساس کدام کشور اروپایی بود ؟(فصل چهارم)  

از سوی شورای عالی معارف   براساس  نظام آموزشی مد ارس فرانسه برای مد ارس ایرانی پذیرفته شد.

..................................................................................................................................................

62-هدف از پی ریزی سازمانهای نوین آموزشی در ایران  چه بود؟ (فصل چهارم)

1)آماده سازی  اذهان عمومی برای پذیرفتن تغییرات سیاسی واجتماعی  وهمسو شدن با آن وسعی  در القای برخی مفاهیم  مانند شاه پرستی ومیهن دوستی  

 2)ارائه تحلیل هایی برای توجیه عملکرد نهاد های دولتی   

3)ایجاد یکپارچگی فکری در میان مردم ونفی فرهنگ بومی

..................................................................................................................................................

63-دلایل موفق نبودن برنامه های 1320-1356 توسعه اقتصادی – اجتماعی ایران  چه بود؟ (فصل چهارم)

1)مذهبی بودن بسیاری از اعضای طبقه متوسط جدید

2) همسو نبود ن ایدئولوژی شاهنشاهی در دنیای مدرن ، با الگو های نوین حکومتی در جهان

3)توجه نداشتن به فضای باز سیاسی

4)عدم مشروعیت سیاسی شاه به لحاظ تاریخی پس از کودتای 28 مرداد

5)ریشه های قومی  ومذهبی واثر پذیری فرهنگی مردم وطبقات مختلف از روحانیت وشعایر فرهنگی دینی

..................................................................................................................................................

64-- اقدامات تاثیر گذار رضاخان که تاکنون برجای مانده را نام ببرید ؟(فصل چهارم)  ثبت احوال – ثبت اسناد – نظام وظیفه

......................................................................................................................................................

65-- موسس بانک ملی در ایران چه کسی بود ؟(فصل چهارم)  مرحوم ارباب کیخسرو زرتشتی

......................................................................................................................................................

66-- ازچه تاریخی انتخاب نخست وزیر بجزو وظایف شاه شد ؟(فصل چهارم)  از 28 مرداد 

......................................................................................................................................................

67-- مهمترین هدف ساختار سیاسی پهلوی دوم چه بود؟ (فصل چهارم) حفظ منافع آمریکا

......................................................................................................................................................

68- چه عاملی باعث استقلال عملی شاه شد ؟(فصل چهارم)  افزایش درآمد نفت 

......................................................................................................................................................

69- در زمان کدام ریاست جمهوری آمریکا اصلاحات در ایران شتاب گرفت ؟ (فصل چهارم)

در دهه 1340 وبا پیروزی کندی کاندید ای دموکرات آمریکا 

......................................................................................................................................................

70- کدام موضوع فرهنگی سقوط نظام شاهنشاهی را تسریع داد  ؟ (فصل چهارم)

تغییر تقویم از هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی در سال 1355

......................................................................................................................................................

1-    71-نزاعهای درون قدرتی با هدف توسعه ورویکرد هویت خواهانه  در ایران همواره بین چه الگوهایی بوده است  ؟(فصل پنجم)

 الگوی شبه ترقی خواهی از جنس غرب گرایی – الگوی شبه ترقی خواهی از جنس با ستان گرایی  والگوی تعالی خواهی اسلامی

          ..................................................................................................................................................

72-موسس حوزه علمیه قم چه کسی بود   ؟   (فصل پنجم)             آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی

          ..................................................................................................................................................

73-عمده ترین نتایج تاسیس حوزه علمیه قم چه بود    ؟(فصل پنجم)

انتقال مرکزیت شیعه از حوزه نجف به قم – مبارزه با افکار کمونیستی واقدامات ضد دینی رضا شاه

          ..................................................................................................................................................

74-آیت الله حائری با کدام اصل دیگر به جز استعمار واستبداد درگیر بودند   ؟(فصل پنجم)

با ضلع سوم یعنی لائیتیسم  به مقابله پرداخت  وبا تقویت فرهنگ دینی از سوی ایشان اندیشه دینی بر سکولاریسم تفوق یافت

          ..................................................................................................................................................

75-قیام مسجد گوهر شاد در چه تاریخی ودرپی چه موضوعی به وقوع پیوست   ؟ در تیر ماه 1314 به دنیال اعتراض ایت الله حسین قمی  به  ترویج کلاه پهلوی ودستگیری ایشان  که با سرکوب وکشتار مردم به پایان رسید

          ..................................................................................................................................................

76-سفر رضاخان به ترکیه  در چه سالی  به وقوع پیوست  وچه پیامد ی در پی داشت   ؟(فصل پنجم)

درسال 1313 - ترویج کلاه های اروپایی بنام کلاه پهلوی         ..................................................................................................................................................

77-فرانسه در کنفرانس جزیره گودالپ چه کشورهایی را دعوت کرد وموضوع کنفرانس چه بود    ؟(فصل پنجم)

ایالات متحده –انگلیس – آلمان فرانسه         جلوگیری از تحت نفوذ  شوروی  قرار گرفتن دولت جدید ایران (پهلوی دوم)

..................................................................................................................................................

78-رضاخان  چند سال حکومت کرد در چه تاریخی سقوط کرد وتبعید شد     ؟ (فصل پنجم)

شانزده سال( 1304-1320) ودر 25 شهریور 1320 سقوط کرد

..................................................................................................................................................

79-نیروهای مذهبی در اوایل دهه 1320با چه  اندیشه هایی مبارزه می کردند      ؟(فصل پنجم)

با اندیشه های:           1) احمد کسروی 2)مبانی کمونیسم 3)باورهای وهابیت              مبارزه می کردند

............................................................................................................................................................

80- امام کتاب کشف الاسرار را در چه تاریخی منتشر ساختند ؟  (فصل پنجم)         در سال 1320

............................................................................................................................................................

81-آیت الله بروجردی در چه سالی به حوزه علمیه قم آمدند  ؟(فصل پنجم)          در سال 1323

............................................................................................................................................................

82- در دهه 1320 و1330چه ارکانی به فعالیت جنبش بیدارگری اسلامی افزوده شد  ؟(فصل پنجم)         

مطبوعات دینی –شاخه یا گرایش دین باور جنبش دانشجویی

............................................................................................................................................................

83- نهضت ملی شدن نفت در چه تاریخی به پیروزی رسید   ؟(فصل پنجم)           در29 اسفند 1329

............................................................................................................................................................

84-بارزترین صحنه پیروزی جنبش بیداری وحرکت اسلامی در راستای تعالی خواهی چه بود   ؟(فصل پنجم)          در نهضت ملی شدن نفت

............................................................................................................................................................

 

85- نقش آیت الله کاشانی  در نهضت ملی شدن نفت چه بود   ؟ (فصل پنجم)         

 ایشان با توجه به پایگاه مردمی ومذهبی بودن جامعه ایران   همانند پل ارتباطی  مردم مذهبی  را به اندیشه های جبهه ملی پیوند دهد

............................................................................................................................................................

86- قیام 31 تیر 1331 به فتوای کدام مرجع شیعه بود   ؟  (فصل پنجم)             آیت الله کاشانی

............................................................................................................................................................

87- کدام روحانی شیعه برای خروج از انزوای شیعه مبلغانی به اروپا وآمریکا وآفریقا وآسیا  فرستاد  ؟(فصل پنجم)           ایت الله بروجردی

............................................................................................................................................................

88- کدام روحانی شیعه در دهه های 40و 50احیاگر تفکرات دینی وروند تکاملی تعالی طلبی در ایران  بود   ؟(فصل پنجم)           امام خمینی

............................................................................................................................................................

89- آیت الله بروجردی در چه تاریخی  درگذشت   ؟(فصل پنجم)          در فروردین 1340

............................................................................................................................................................

90- اسلام سیاسی احیاشده با کمک آرای کدام مرجع شیعی ودر پی انتشار چه کتابی به وقوع پیوست   ؟(فصل پنجم)         

توسط امام خمینی وانتشار  کشف الاسرار

............................................................................................................................................................

91- لایحه انجمن های ایالتی وولایتی در چه تاریخی به تصویب ولغو شد    ؟(فصل پنجم)         

در 16 مهرماه 1341تصویب * در آذرماه 1341 لغو گردید

............................................................................................................................................................

92- علت تبعید امام به ترکیه وعراق  در 13آبان 1342 چه بود   ؟(فصل پنجم)         

مخالفت واعتراض به لایحه مصونیت قضایی اتباع آمریکا (کاپیتالاسیون)

............................................................................................................................................................

93- نامدارترین علمایی که در دهه  چهل در بیدارگری اسلامی نقش داشتند چه کسانی  بودند نام ببرید    ؟(فصل پنجم)         

علامه طباطبایی – آیت الله مطهری – آیت الله طالقانی   که در سال 1341 در اولین کنگره جنبش دانشجویی شرکت کردند .

............................................................................................................................................................

94- چهره های غیر روحانی  که در خدمت تعالی خواهی ونفی ترقی خواهی بودند را نام ببرید   ؟(فصل پنجم)         

 جلال آل احمد –  علی شریعتی

............................................................................................................................................................

95- کتاب بازگشت به خویشتن  اثر کیست   ؟(فصل پنجم)          دکتر علی شریعتی

............................................................................................................................................................

96- کتاب غرب زدگی  اثر کیست   ؟ (فصل پنجم)          جلال آل احمد

............................................................................................................................................................

97- نظریه حکومت اسلامی در چه سالی وتوسط چه کسی بیان شد    ؟(فصل پنجم)          در سال 1348 توسط  امام خمینی 

............................................................................................................................................................

98- مهمترین حوادث سال 1356 چه بود    ؟ (فصل پنجم)         

1)درگذشت مشکوک سید مصطفی خمینی  2)درج مقاله توهین آمیز در روزنامه اطلاعات برعلیه امام خمینی  

............................................................................................................................................................

99- قیام مردم قم وتبریز در اعتراض به مقاله توهین آمیز 17 دی 1356 در چه تاریخهایی بود     ؟(فصل پنجم)         

قم 19 دیماه                             تبریز 29 بهمن ماه 1356 

............................................................................................................................................................

100- اولین تظاهرات  علیه رژیم شاه در کدام شهر به وقوع پیوست      ؟(فصل پنجم)          در اصفهان  

...........................................................................................................................................................

101- علل پیوستن مردم به مخالفین شاه چه بود ؟(فصل پنجم)         

الف) عدم اجازه  فعالیت شاه به گروههای مخالف   ب)توانایی روحانیت در بسیج مردم   ج)وجود یک رهبر که فرمانش برای مردم درحکم واجب شرعی بود

............................................................................................................................................................

102- از مجموع حوادث دی 56 تا تیر 57 چه نتیجه ای می توان گرفت    ؟(فصل پنجم)         

1)از شروع حرکت انقلابی (دی ماه 56) گروه ها واحزاب سیاسی شناخته شده نقشی در تحولات نداشتند

2)بیشتر تظاهرات از مساجد شروع می شد وبه همین رو جنبه مذهبی آن مشهود بود

3)دعوت به راهپیمایی وتظاهرات عمدتا" از سوی رهبری انقلاب به ویژه از جانب امام خمینی بود

............................................................................................................................................................

103- کدام واقعه منجر به استعفای جمشید آموزگار شد     ؟(فصل پنجم)          واقعه سینما رکس آبادان  در 28 مرداد 1357 

............................................................................................................................................................

104- کدام واقعه منجر به استعفای شریف امامی شد     ؟(فصل پنجم)          کشتار فجیع جمعه سیاه در میدان ژاله  تهران   در 17 شهریور 1357 

............................................................................................................................................................

108- کدام اعتصاب به منزله قطع رگ حیاتی اقتصاد ایران بود      ؟ (فصل پنجم)          اعتصاب کارگران وکارکنان صنعت نفت در 22 مهرماه 1357  

............................................................................................................................................................

105- همبستگی دانشجویان ودانش آموزان در چه تاریخی ودرکجا به خاک وخون کشیده شد ؟(فصل پنجم)       

  در 13 آبان1357 در دانشگاه تهران

............................................................................................................................................................

106- امام در چه تاریخی  محرم را سرآغاز پیروزی بر جنود ابلیس ومحو کلمه باطل نامید      ؟(فصل پنجم)          اول آذر 1357

............................................................................................................................................................

107- شاه در چه تاریخی از ایران خارج شد     ؟(فصل پنجم)          در 26 دیماه 1357 

............................................................................................................................................................

108- امام در چه تاریخی به میهن بازگشت      ؟(فصل پنجم)          در 12 بهمن  1357 

............................................................................................................................................................

109- انقلاب در چه تاریخی به پیروزی رسید      ؟(فصل پنجم)          در 22 بهمن  1357 

............................................................................................................................................................

110- احزاب وجریانهای  فکری در آستانه انقلاب را نام ببرید؟(فصل پنجم)                  

؟ 1) حزب توده                     2 )سازمان چریک های فدایی             3)جبهه ملی ایران                  4) نهضت آزادی

5)سازمان مجاهدین خلق    6)هیئت های موتلفه اسلامی

............................................................................................................................................................

111- موسس حزب توده چه کسی بود واین حزب  با چه شعارهایی خود را مسلمان نشان داد وعاقبت آن چه شد؟(فصل پنجم)   

فقیه آرانی موسس حزب توده در ایران بود   -  با شعار آن " استقلال آزادی عدالت اجتماعی   " بود استفاده از بینش اسلامی به جای "سوسیالیسم "    استفاده ازواژه مستضعفین به جای "پولتاریا"

سران این حزب در سالهای اولیه انقلاب به همراه بسیاری از اعضای نفوذی در ارتش  وسایر ادارات  دستگیر ومحاکمه شدند

............................................................................................................................................................

112-  موسس سازمان چریک های فدایی خلق ایران چه کسی بود واین حزب در کدام شورشها نقش داشتند وعاقبت آنان چه شد؟ (فصل پنجم)     بیژن جزنی موسس سازمان چریک های فدایی خلق ایران بود  // آنها شورش قشقایی ها در فارس را تشویق کردند ودر بسیاری از شهر های شمالی کشور فتنه گری کردند  همچنین در کردستان با همکاری احزاب ضد انقلاب به جنگ با حامیان وپاسداران انقلاب اسلامی برخواستند    // سر انجام در سال 1362با دستگیری بیشتر اعضای این سازمان عملا" قدرت هرگونه فعالیتی از آنها گرفته شد.

113- جبهه ملی بر چه اصولی استوار بود وبه چه علت به عمر آن در ایران پایان داده شد؟ (فصل پنجم)   

 این حزب از چند حزب کوچکتر بنامهای 1)حزب ایران 2)حزب پان ایرانیسم 3)حزب مردم ایران  ونیروی سوم بر پایه وجه اشترک این احزاب(  ترجیع ایرانی بودن بر اسلامی بودن وجدا دانستن دین از سیاست بود ) در آبان سال 1328  توسط دکتر محمد مصدق تاسیس شد  وعلت منزوی شدن آن موضع گیری در برابرلایحه قصاص  بود

......................................................................................................................................................

114- بنیانگذار نهضت آزادی در ایران چه کسی بود  ؟ (فصل پنجم)     مهندس بازرگان در سال 1340با جداشدن از جبهه ملی اعلام موجودیت کرد

............................................................................................................................................................

115- کدام حرکت سران نهضت آزادی باعث منزوی شدنشان شد؟ (فصل پنجم)       ملاقات مهندس بازرگان با یکی از مقامات بلند پایه آمریکایی  در پی افشای اسناد جاسوسی به یکباره از وجاهت نهضت آزادی تاحد زیادی کاست ومنجر  به استعفای بازرگان از نخست وزیری دولت موقت شد.

............................................................................................................................................................

116- مهندس بازرگان چگونه به نخست وزیری دولت موقت رسید؟       به پیشنهاد شورای انقلاب وودستور امام خمینی

............................................................................................................................................................

117- سازمان مجاهدین خلق چه می گفتند وچرا به دوشاخه تقسیم شدند ؟ (فصل پنجم)          این سازما ن در سال 52-54 دچار تحول عمیق در درون خود شد وبسیاری از نیروهای آن به مارکسیسم گرویدند وکسانی که با آن مخالفت کردند نیز کشته شدند  // سازمان به روحانیت ومرجعیت اعتقادی ندارد وتنها در اندیشه استفاده ابزاری از آن است ویکی از مظاهر بی اعتقادی آنان به اسلام حوزوی ، عدم باور به رساله علمیه بود

............................................................................................................................................................

118- هیئت های موتلفه از چه گروههایی شکل گرفت وپس از پیروزی انقلاب اسلامی وضعیت این حزب چگونه شد؟       این جعیت با نظر امام وپس از جلسات مخفی ارکان خود را به دوبخش :1) کمیته مرکزی 2)شوای روحانی با عضویت جمعی از روحانیون تنظیم کرد  وبعدها شاخه نظامی نیز برآن افزوده شد. این جمعیت سازماندهی کارامدی داشت ودر طول سالهای 44 تا 56 پیامهای امام را در سراسر کشور پخش می کرد وپس از پیروزی انقلاب نیز همچنان پیرو خط امام باقی ماند .

............................................................................................................................................................

119 آرای امام خمینی  را در دوکلمه بیان کنید ؟  (فصل ششم)         هویت خواهی – استقلال طلبی

............................................................................................................................................................

120- نگاه امام به عنصر فرهنگ چگونه گاهی بود  ؟   (فصل ششم)             نگاهی مبنایی وزیر بنایی 

 

............................................................................................................................................................

121- اهداف وارزش های انقلاب اسلامی ایران را  به ترتیب درصد بیان کنید   ؟ (فصل ششم)         

      اهداف وارزشهای فرهنگی 56%   -  اهداف وارزشهای سیاسی 40%    - اهداف وارزشهای اقتصادی 6%

............................................................................................................................................................

122-  انقلاب ابران از نگاه نظریه تدا اسکاچپول چگونه بود؟(فصل ششم)         ( نظریه دولت تحصیلدار  )   وی معتقد است که انقلابها غیر ارادی اند (جبری) //اسکاچپول نتوانست نظریه عام خود را در باره انقلابها  با انقلاب ایران تطبیق دهد  - " دولت تحصیلادار واسلام شیعی " - او   انقلاب ایران را تنها انقلاب آگاهانه می داند   

............................................................................................................................................................

123-  عامل انقلاب از نگاه نظریه جیمز دیویس  چه بود؟(فصل ششم)         ( نظریه توقعات فزاینده ) از نگاه او مدرنیزاسیون ایران عامل اصلی لنقلاب بود چرا که رشد 5 برابری درآمد نفت انتظارات مردم را به شدت بالابرده بود

............................................................................................................................................................

124-  نظریه میشل فوکو   چه بود؟(فصل ششم)         ( نظریه فرهنگی انقلاب  )  او انقلاب ایران را برگرفته از مبانی اعتقادی شیعه دانسته است

............................................................................................................................................................

125-  از نگاه میشل فوکو  دلایل انقلاب ایران چه بود؟(فصل ششم)          اعتقاد به امام زمان ونقش او در زندگی مردم شیعه -  وجود روحانیت شیعه

 

136 -وظایف دولت موقت بازرگان چه بود  ؟  (فصل هفتم)              تعیین نوع حکومت در ایران – تنظیم وتدوین قانون اساسی 

............................................................................................................................................................

127 -کدام واقعه به فرموده امام خمینی انقلاب دوم بود   ؟ (فصل هفتم)                    تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358 

............................................................................................................................................................

128 -مهمترین چالش انقلاب در فاصله سالهای جنگ چه بود(59-67)  ؟ (فصل هفتم)                    مسئله هماهنگی مدیریت  

............................................................................................................................................................

129 -حادثه حمله به هواپیمای مسافربری ایر باس  در چه تاریخی بود   ؟   (فصل هفتم)                 12 تیر ماه 1367

............................................................................................................................................................

130 – امام پذیرش کدام قطعنامه را به نوشیدن جام زهر تشبیه نمودند ؟  (فصل هفتم)              قطعنامه 598 شورای امنیت (پایان جنگ ایران وعراق)

............................................................................................................................................................

131 – هیئت اعزامی عامل پیام امام به گورباچوف را به سرپرستی چه شخصی ودر چه تاریخی به دیدارگورباچف رفتند ؟(فصل هفتم)                 

آیت الله جوادی آملی در دیماه 1367   پیام امام به گورباچوف: " کمونیسم را باید در موزه های جهان جستجو کرد"

............................................................................................................................................................

132 – فتوای تاریخی امام در باره ارتداد سلمان رشدی در چه تاریخی بود  ؟     (فصل هفتم)                در 25 بهمن ماه 1367

............................................................................................................................................................

133 – درچه تاریخی سمت نخست وزیری حذف شد  ؟  (فصل هفتم)                   از سال 1368

............................................................................................................................................................

134 – گفتمان های انقلاب اسلامی در طول دهه های گذشته را نام ببرید  ؟   (فصل هفتم)              

1)گفتمان سازندگی  وتوسعه اقتصادی الف – تحولات فرهنگی   ب- تحولات اقتصادی

2)گفتمان اصلاحات وتوسعه سیاسی

1)گفتمان  عدالت  

 .........................................................................................................................................................

135 – مهمترین حوادث جریانهای انحرافی را نام ببرید   ؟ (فصل هفتم)              

    تنش های اجتماعی نظیر حادثه کوی دانشگاه در تیر 1378 و تحصن و مجلس شورای اسلامی در سال 1382

 

پایان

 

 

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ